Cháu ngoại có được nhận thừa kế từ ông hay không?

CHÁU CÓ ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ TỪ ÔNG NGOẠI HAY KHÔNG

Câu hỏi: Chào Luật sư, cháu sinh năm 2003, bố mẹ cháu ly hôn từ năm cháu 3 tuổi. Cháu và mẹ ở với ông bà ngoại từ đó đến lúc mẹ cháu mất năm 2015. Năm 2022, ông ngoại của cháu cũng qua đời. Cậu của cháu đòi bán nhà và đón bà ngoại về ở, không cho cháu tiếp tục ở nhà nữa. Vậy trong trường hợp này, cháu có được tiếp tục ở nhà và cháu có được nhận thừa kế tài sản gì từ ông ngoại cháu không ạ?


Trả lời: Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Việt Chính Luật, trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Đầu tiên phải xác định ông ngoại của bạn trước khi mất có để lại di chúc hay không?

Trong trường hợp có di chúc thì di sản sẽ được chia theo nội dung di chúc. Trừ các trường hợp được nhận thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (Theo Khoản 1, Điều 644, BLDS năm 2015 như sau:

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  1. a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. b) Con thành niên mà không có khả năng lao động;)

Như vậy, theo quy định trên, bạn không thuộc trường hợp được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc.


Trong trường hợp ông ngoại của bạn không để lại di chúc. Thì di sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Điều 651 BLDS năm 2015 quy định về các hàng thừa kế chia theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
  • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
  • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Như vậy, khi ông ngoại bạn mất đi, di sản sẽ được chia theo thứ tự từ hàng thừa kế thứ nhất, khi không còn người nào tại hàng thừa kế thứ nhất thì mới chia đến hàng thừa kế thứ 2.

Tuy nhiên, BLDS năm 2015 cũng có quy định về thừa kế thế vị như sau:

“Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.

Đối với trường hợp của bạn, do mẹ của mất trước ông ngoại nên bạn bạn sẽ được hưởng  quyền thừa kế thay mẹ của bạn đối với phần di sản của ông ngoại bạn để lại. Do đó giá trị thửa đất và căn nhà sẽ được chia cho bạn  một phần bằng với suất thừa kế của các thành viên khác trong gia đình.

Nếu cậu của bạn và các thành viên khác trong gia đình không thỏa thuận được việc phân chia di sản, thì bạn có thể khởi kiện việc phân chia di sản ra Tòa án nhân dân để đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


 Hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty TNHH Tư vấn Việt Chính LuậtHotline 0987.062.757 – 0911.111.099 để được tư vấn!

Bài viết liên quan