ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Luật sư Lương Đức Phương

9 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật

Luật sư Tạ Quang Băng

9 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật

Nguyễn Thị My

Thạc sỹ Luật Kinh tế

Khách hàng - Người Gửi trọn niềm tin

Năng lực Luật sư Công ty Luật Việt Chính là rất tốt. Đáp ứng vượt trội những yêu cầu của khách hàng đặt ra, đó là lý do chúng tôi sẽ chọn Công Luật Việt Chính đồng hành cùng sự phát triển. Chúc quý công ty phát triển và bền vững.

Nguyễn Đức Kiên

Tôi đánh giá cao những gì công ty Luật Việt Chính đã giải quyết cho chúng tôi. Tôi chắc chắn một điều sự phát triển Công ty cổ phần Balloon sẽ luôn cần phải có sự đồng hành của Công ty Luật Việt Chính để an toàn về pháp lý – bền vững để phát triển.

Bùi Đức Toàn