Hướng dẫn đăng ký khai sinh cho con không để tên bố

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON KHÔNG ĐỂ TÊN BỐ

Câu hỏi: Tôi và người yêu chung sống với nhau được 2 năm, hiện nay tôi đang mang thai được 05 tháng. Chúng tôi đã chia tay nhau và tôi muốn làm mẹ đơn thân. Luật sư cho tôi hỏi, sau này tôi làm giấy khai sinh cho con nhưng chỉ để mình tên mẹ có được không ạ?

Trả lời: Khai sinh là quyền của con người từ khi được sinh ra. Vì vậy, pháp luật quy định mọi đứa trẻ khi được sinh ra đều có quyền được khai sinh dù cho đứa trẻ ấy có bố mẹ hay không. Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc giấy khai sinh phải có đủ tên bố và mẹ. Do đó, khi đăng ký khai sinh cho con hoàn toàn có thể để trống phần tên bố hoặc mẹ.

Trách nhiệm đăng ký khai sinh

Trách nhiệm về đăng ký khai sinh được quy định tại Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể như sau:

“Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

2. Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động.”

Như vậy, trong thời hạn 60 ngày kể từ khi con sinh ra đời thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha, mẹ không thể trực tiếp đi đăng ký thì ông, bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Tham khảo: Thủ tục khai sinh cho trẻ sinh ra do nhờ mang thai hộ như thế nào ?

Có được đăng ký khai sinh cho con mà không để tên bố

Việc đăng ký khai sinh cho con khi chỉ có mình tên mẹ được quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

2. Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

3. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều này; phần khai về mẹ trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ em để trống.

5. Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ được thực hiện như quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”..

Như vậy, theo quy định trên thì mẹ đơn thân muốn đăng ký khai sinh cho con nhưng không muốn để tên cha hoàn toàn được. Trong trường hợp này, các thông tin của người con như: họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch sẽ được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ và phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

Sau này nếu muốn để thông tin của người cha trong giấy khai sinh của con thì cần thực hiện thủ tục nhận cha cho con.

Tham khảo: Thủ tục xin cấp trích lục khai sinh theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký khai sinh

– Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

– Hộ chiếu/CMND/CCCD;

– Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký khai sinh cho con

– Trường hợp có yếu tố nước ngoài: bên có yêu cầu là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thực hiện đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú.

– Trường hợp không có yếu tố nước ngoài: đăng ký khai sinh là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Lưu ý: hiện nay thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện online trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Trân trọng!

Bài viết liên quan