Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT

Trước khi ký hợp đồng lao động chính thức, người sử dụng lao động và người lao động thường sẽ cùng nhau giao kết hợp đồng thử việc. Tùy theo quy định, tính chất hoạt động của từng công ty mà hợp đồng thử việc sẽ mang những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung trong hợp đồng vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật lao động. Vậy quy định về hợp đồng thử việc như thế nào, cần lưu ý gì khi tiến hành ký kết hợp đồng thử việc?

QUY ĐỊNH VỀ THỬ VIỆC

Nội dung thử việc được quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể như sau:

“Điều 24. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

3. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.”

Như vậy, theo quy định trên không bắt buộc các bên phải giao kết hợp đồng thử việc riêng mà có thể thỏa thuận nội dung thử việc trong nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp các bên giao kết hợp đồng lao động dưới 01 tháng thì không áp dụng thử việc.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Mẫu hợp đồng lao động: TẢI VỀ

Nội dung chính của hợp đồng thử việc bao gồm:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

TIỀN LƯƠNG KHI THỬ VIỆC

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 về tiền lương thử việc như sau:

“Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, mức lương thử việc tối thiểu người lao động được nhận bằng 85% mức lương chính thức. Đồng thời, người lao động cũng có thể nhận nhiều hơn 85%, lương thử việc cũng có thể bằng 100% mức lương chính thức của công việc đó.

Bài viết liên quan