Ly hôn – Có được ủy quyền hay không?

LY HÔN – CÓ ĐƯỢC ỦY QUYỀN HAY KHÔNG?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Hiện nay, vì các lý do khác nhau,  nhiều cặp vợ, chồng khi thực hiện thủ tục ly hôn thường không muốn gặp mặt hoặc không thể có mặt để tham gia giải quyết ly hôn tại Tòa án. Từ đó đăt ra một câu hỏi là trong các trường hợp vắng mặt như vậy, đương sự có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện thủ tục ly hôn hay không? Liên quan đến vấn đề này, Việt Chính Luật có ý kiến như sau:

Theo quy định của BLDS 2015  thì ủy quyền là việc một người đại diện cho một người khác thực hiện một số công việc nào đó trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền theo thỏa thuận của hai bên. Thỏa thuận này sẽ được ghi nhận bằng văn bản dưới hình thức giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, được công chứng theo quy định của pháp luật. Hiện nay theo pháp luật Việt Nam, quan hệ ủy quyền và nhận ủy quyền được áp dụng rộng rãi đa dạng trong rất nhiều lĩnh vực trong đời sông. Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng không phải bất cứ trường hợp nào người có nhu cầu cũng có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các công việc thực hiện công việc mà mình mong muốn. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho những chủ thể liên quan, pháp luật đã đặt ra một số trường hợp pháp luật nhất định mà theo đó chủ thể quan hệ pháp luật không được ủy quyền cho người khác mà bắt buộc chính chủ thể đó phải tự mình thực hiện. Một trong những trường hợp đó là việc ủy quyền trong hoạt động tố tụng.

Liên quan đến vấn đề ủy quyền ly hôn nói riêng và ủy quyền trong hoạt động tố tụng dân sự nói chung, Điều 85 BLTTDS năm 2015 quy định rõ:

Điều 85. Người đại diện

  1. Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.
  2. Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                               

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác cũng là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự của người được bảo vệ.

  1. Tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện theo pháp luật cho tập thể người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động bị xâm phạm; tổ chức đại diện tập thể lao động đại diện cho người lao động khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng khi được người lao động ủy quyền.

Trường hợp nhiều người lao động có cùng yêu cầu đối với người sử dụng lao động, trong cùng một doanh nghiệp, đơn vị thì họ được ủy quyền cho một đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động thay mặt họ khởi kiện vụ án lao động, tham gia tố tụng tại Tòa án.

  1. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

Từ điều luật trên ta dễ dàng nhận thấy, tại khoản 4, điều 85, BLTTDS năm 2015 đã quy định rõ “đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng“. Như vậy, có thể khẳng định rằng trong vụ việc ly hôn, người vợ hoặc người chồng phải tự mình tham gia giả quyết vấn đề ly hôn mà không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình.

Tuy nhiên, cũng lần lưu ý rằng, quy định trên chỉ không cho phép vợ, chồng ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng trong vụ án ly hôn chứ không cấm đương sự ủy quyền cho người khác thay mình nộp đơn và các tài liệu, chứng cứ phục vụ giải quyết yêu cầu ly hôn tại tòa án. Vì thế vợ, chồng có thể thực hiện ủy quyền cho người khác thay mình nộp đơn ly hôn và các tài liệu, chứng cứ tại tòa án theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

Việt Chính Luật với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý năng động, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật nói chung cũng như pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng. Chúng tôi tự tin sẽ là sự lựa chọn uy tín, chất lượng hàng đầu trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Quý khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Công Luật TNHH Việt Chính – Hotline: 0987.062.757 – 0911.111.099 để được đáp ứng những yêu cầu của mình.

Trân trọng!

Bài viết liên quan