Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tội đánh bạc trái phép

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỘI ĐÁNH BẠC TRÁI PHÉP

Câu hỏi: Cách đây 5 tháng trước em có đánh bạc bị công an bắt, giờ các đối tượng đánh bạc cùng em đã bị bắt nhưng chưa xét xử. Hiện tại em đã có trong lời khai của những người chơi cùng, nhưng em đã trốn được sang nước ngoài thì sau này em về Việt Nam có bị vấn đề gì không ạ, khoảng mấy năm thì em mới về được ạ. Số tiền bọn em đánh là số tiền lớn.

Trả lời: công ty luật Việt Chính sẽ giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Hiện nay, chưa có hướng dẫn thế nào là đánh bạc trái phép tại Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, có thể tham khảo tinh thần tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP như sau:

– Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

– Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm:

+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

+ Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

+ Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.

Đầu tiên, ta nên xác định bạn phạm tội thuộc khung hình phạt nào về tội đánh bạc?Căn cứ theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 về tội đánh bạc :

1. Người nào đánh bạc trái phép duối bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vì phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 2. a) Có tính chất chuyên nghiệp;
 3. b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
 4. c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 5. d) Tái phạm nguy hiểm.
 6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Từ quy định trên ta thấy tội đánh bạc được chia làm 2 khung:

Khung 1: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: (trường hợp này thuộc tội phạm ít nghiệm trọng)

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc;

+ Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

 

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: (trường hợp này thuộc tội phạm nghiệm trọng)

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

+ Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

+ Tái phạm nguy hiểm.

* Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp của bạn, bạn phải xác định được tổng số tiền/ hiện vật của tất cả mọi người trên chiếu bạc là bao nhiêu từ đó bạn biết được mình phạm tội thuộc khung nào. Vì bạn không cho chúng tôi biết tổng số tiền đánh bạc nên chúng tôi không thể tư vấn được bạn chịu mức hình phạt nào, từ điều luật trên bạn xem mình phạm tội thuộc khung nào thì lúc đó bạn sẽ xác định được mình phải nộp phạt hành chính, cải tạo không giam giữ hay nặng hơn là phạt tù.

Thứ hai, bạn trốn được sang nước ngoài thì khoảng mấy năm thì bạn được về?  Trước tiên chúng ta căn cứ theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn điều tra:

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

[…]”

Như vậy, theo quy định trên thì tổng thời hạn điều tra đối với tội đánh bạc là: Không quá 02 tháng kể từ khi khởi tố vụ án đánh bạc cho đến khi kết thúc điều tra nếu vụ án đánh bạc thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Và không quá 03 tháng kể từ khi khởi tố vụ án đánh bạc cho đến khi kết thúc điều tra nếu vụ án đánh bạc thuộc trường hợp nghiêm trọng. Ví dụ trong trường hợp bạn đánh bạc phạm tội nghiệm trọng thì thời hạn điều tra sẽ không quá 3 tháng, qua 3 tháng sẽ kết thúc điều tra vụ án.

Tiếp đó, về phần thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của vụ án, căn cứ theo điều 27 bộ luật hình sự 2015 quy định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:

“1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:
 2. a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
 3. b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
 4. c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
 5. d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 6. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.”

Từ quy định trên cho thấy thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội đánh bạc là 5 năm đối với tội phạm ít nghiệm trọng và 10 năm đối với tội phạm nghiệm trọng .Ví dụ nếu bạn phạm tội đánh bạc thuộc khung thứ 2 thì ít nhất 10 năm nữa bạn mới về Việt Nam tính từ thời điểm bạn thực hiện hành vi phạm tội là 5 tháng trước.

Bài viết liên quan