Tù chung thân là gì, tù chung thân áp dụng với loại tội phạm nào ?

TÙ CHUNG THÂN LÀ GÌ, TÙ CHUNG THÂN ÁP DỤNG VỚI LOẠI TỘI PHẠM NÀO? 

 

 Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, tù chung thân có phải ngồi tù cả đời không hay sẽ có chính sách được giảm án?

Luật Việt Chính xin giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây:

1. TÙ CHUNG THÂN LÀ GÌ ?

Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Hình sự 2015, tù chung thân là:

Điều 39. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. Bên cạnh đó, hình phạt tù chung thân không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tù chung thân giúp cho việc thực hiện đường lối xử lý tội phạm được sát hợp với thực tế phức tạp và đa dạng của tình hình tội phạm. Đối với đa số các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Bộ luật Hình sự thường quy định cả tù chung thân và tử hình trong cùng chế tài để Toà án lựa chọn áp dụng vào những trường hợp phạm tội cụ thể.

Tham khảo thêm: Người chấp hành xong án phạt tù có được vay vốn để đào tạo nghề hay không

Tù chung thân là gì ?

2. TÙ CHUNG THÂN ÁP DỤNG VỚI LOẠI TỘI PHẠM NÀO?

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) về phân loại tội phạm như sau:

”Phân loại tội phạm

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

b) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

…”

Như vậy, có thể hiểu theo quy định trên, tù chung thân được áp dụng đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn.

3. NGƯỜI PHẠM TỘI CHỈ BỊ KẾT ÁN TÙ CHUNG THÂN THÌ ĐƯỢC GIẢM ÁN TỐI ĐA BAO NHIÊU NĂM TÙ?

Tù chung thân được áp dụng đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 63 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

“Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, phạt tù có thời hạn hoặc phạt tù chung thân, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định, có nhiều tiến bộ và đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù có thời hạn, 12 năm đối với tù chung thân.

2. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên.

Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm.

3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm.

…”

Trong đó:

– Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 12 năm đối với tù chung thân.

– Một người có thể được giảm nhiều lần. Trong đó, người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống 30 năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 20 năm.

– Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm.

Như vậy, đối với người phạm tội chỉ bị kết án tù chung thân thì pháp luật không quy định cụ thể được giảm án tối đa bao nhiêu năm tù. Mặt khác, khi được giảm án thì lần giảm án đầu tiến đối với người phạm tội sẽ được giảm xuống còn 30 năm tù và những lần giảm án tiếp theo phải đảm bảo người phạm tội thực tế chấp hành được ít nhất 20 năm tù.

Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành là 25 năm.

Như vậy, trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích.

Chúc bạn thành công trong cuộc sống!

Trân trọng!

Tham khảo thêm: Tội hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù theo quy định bộ luật hình sự?

 

Bài viết liên quan