Mẫu đơn tố giác tội phạm – Công ty BĐS Nhật Nam

MẪU ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM – CÔNG TY BĐS NHẬT NAM

Liên quan đến vụ án của công ty Bất động sản Nhật Nam, có rất nhiều các nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của công ty bất động sản này, cụ thể: Theo thông tin báo chí phản ánh, trong thời gian từ 2020 – 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, trong đó, có trường hợp một cá nhân ký nhiều hợp đồng. Với số lượng các nhà đầu tư lớn như vậy, và không phải nhà đầu tư nào cũng có điều kiện để thuê Luật sư hoặc Công ty Luật đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Do đó, trong bài viết này Việt Chính Luật sẽ cung cấp tới các Quý độc giả nói chung và các nạn nhân trong vụ án công ty Bất động sản Nhật Nam nói riêng mẫu đơn tố cáo tội phạm – công ty Bất động sản Nhật Nam. Trường hợp sự thật khách quan phù hợp với nội dung mẫu đơn thì Quý khách có thể sử dụng để tiết kiệm thời gian, công sức. 

Lưu ý: Mẫu đơn và bài viết này chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị kết tội và không thể hiện quan điểm của Luật Việt Chính. Trường hợp các thông tin trong mẫu đơn không phù hợp với sự thật khách quan thì tuyệt đối không được sử dụng những nội dung đó cho bất cứ mục đích nào. 

Các nạn nhân trong vụ án bất động sản Việt Nam đấu tranh đòi quyền lợi

TẢI VỀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… Ngày …. tháng … năm ….

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội.

Tôi tên là: ……………., sinh năm ……..; Căn cước công dân: …………… do ………………………. cấp ngày ……………….; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………… Nơi ở hiện tại: ……………………; Số điện thoại của tôi: …………………..

Nay tôi làm đơn tố giác tội phạm này, kính mong cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định đối với hành vi của bà ………………….. (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ……………………………….. và Công ty ……………………………….) cùng những người có liên quan.

Thông tin cụ thể như sau:

Do bà ……………………….. cùng những người có liên quan đưa ra thông tin gian dối, không chính xác nên tôi đã tin tưởng và chuyển tiền theo các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa tôi và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Theo các hợp đồng này, tôi sẽ được hoàn trả tiền vốn đầu tư và tiền lãi theo tiến độ đã được hứa hẹn. Các hợp đồng đó có thông tin như sau:

+ Hợp đồng số ……………  ngày ……………… với số vốn đầu tư là ………………. VNĐ (Bằng chữ:……………..); vốn đầu tư chưa được hoàn trả tính đến ngày …………….. là ………………. VNĐ (Bằng chữ: ……………).

+ Hợp đồng số …………. ngày …………………. với số vốn đầu tư là ………………. VNĐ (Bằng chữ: ………….); vốn đầu tư chưa được hoàn trả tính đến ngày ……………… là …………….. VNĐ (Bằng chữ: ………….);.

Tổng số vốn đầu tư chưa được hoàn trả cho tôi tính đến ngày ………….. là …………………… VNĐ (Bằng chữ: ………………..). Từ……………………, tôi không nhận được tiền vốn đầu tư và tiền lãi theo nội dung đã được hứa hẹn nên tôi đã nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, bà ………………….. và những người có liên quan tìm cách né tránh, trì hoãn. Họ còn gây sức ép để tôi phải ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với …… (Bằng chữ: ….….) hợp đồng nêu trên và ký lại những hợp đồng hợp tác đầu tư khác với Công ty ……………………… (cũng do bà …………… là Chủ tịch Hội đồng quản trị). Theo đó, bà ……….. và những người liên quan cho biết Công ty …………………………. chuẩn bị giải thể, nếu không ký hợp đồng với Công ty mới của bà …………… thì quyền lợi của tôi sẽ không được đảm bảo. Do lo sợ nên tôi đã phải ký Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày ……….. và đồng thời ký lại …… (Bằng chữ: …..) Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty…………………………. Thông tin các Hợp đồng đó như sau:

+ Hợp đồng số ………… ngày ………… với số vốn đầu tư …………. (Bằng chữ: …………………).

+ Hợp đồng số ……………. ngày ………….. với số vốn đầu tư ……………. (Bằng chữ: ………………….).

+ Hợp đồng số …………… ngày …………… với số vốn đầu tư ………. (Bằng chữ: ………………..).

Từ ngày ………….. đến nay, tôi vẫn không nhận được thêm bất cứ khoản tiền vốn đầu tư và tiền lãi phát sinh nào. Tôi đã nhiều lần liên hệ và tới văn phòng của Công ty …………………………….. nhưng đều không được giải quyết. Cho đến khi nhận được thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, tôi mới biết bản thân đã bị lừa. Để đảm bảo quyền lợi của mình cũng như thực hiện theo thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội về việc kêu gọi Nhà đầu tư của Bất động sản Nhật Nam tố giác tội phạm, tôi lập đơn này để tố cáo tội phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi.

Tôi xin cam kết những nội dung tôi vừa trình bày là sự thật và xin trách nhiệm trước pháp luật nếu như có bất cứ sự gian dối nào. Mọi phản hồi Quý Cơ quan vui lòng liên hệ theo số điện thoại ……………….. hoặc gửi về địa chỉ …………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

          Giấy tờ gửi kèm:

–          CCCD của tôi – ……………..

–          Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày …………

–          Hợp đồng số ……….….. ngày ……………….

–          Hợp đồng số …………… ngày ………………

–          Hợp đồng số …………… ngày ………………

 

Người làm đơn

  

         

 

Bài viết liên quan