Mẫu văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

MẪU VĂN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay.

1. Văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là một loại văn bản rất phổ biến hiện nay, khi mà nhu cầu thuê nhà ngày càng tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản ghi nhận lại sự thống nhất của các bên sau khi đã các bên đã thực hiện xong hợp đồng thuê nhà.

Đặc điểm của văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà:

– Được lập thành văn bản có sự chứng kiến, ký kết của các bên trong Hợp đồng thuê nhà;

– Văn bản thanh lý hợp đồng được xác lập khi các bên không có nhu cầu tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà, hoặc khi thời hạn thuê nhà trong Hợp đồng thuê nhà đã hết mà các bên hoặc một trong hai bên không có nhu cầu tiếp tục thuê nhà, hoặc có quyết định thu hồi/tạm giữ nhà của cơ quan có thẩm quyền,…

Văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Theo đó, nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà bao gồm các nội dung sau:

– Ghi nhận chất lượng nhà, cùng số lượng, chất lượng các trang thiết bị gắn liền với nội thất ngôi nhà cho thuê trong Hợp đồng thuê nhà;

– Thỏa thuận chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên đã được xác lập trong Hợp đồng thuê nhà;

– Cam kết của các bên về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

2. Mẫu văn bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

TẢI VỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN
THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày {…} tháng {…} năm {…}, chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên CHO THUÊ trong Hợp đồng cần thanh lý):

1. Ông {…}, sinh năm {…}, Căn cước công dân số {…} do {…} cấp ngày {…};

2. Và vợ là bà {…}, sinh năm {…}, Căn cước công dân số {…} do {…} cấp ngày {…};

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: {…};

 (copy thông tin ở Hợp đồng cần thanh lý)

BÊN B (Bên THUÊ trong Hợp đồng cần thanh lý):

     Ông {…}, sinh năm {…}, Chứng minh nhân dân số {…} do {…} cấp ngày {…};

   Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: {…}.

(copy thông tin ở Hợp đồng cần thanh lý)

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày {…}, chúng tôi đã lập và ký Hợp đồng thuê nhà để thực hiện cho thuê căn nhà tại địa chỉ {copy thông tin tài sản ở Hợp đồng cần thanh lý};

2. Nay chúng tôi cùng nhau thỏa thuận lập Văn bản này để thống nhất việc thanh lý Hợp đồng thuê nhà nêu trên. Kể từ ngày ký Văn bản này, Hợp đồng thuê nhà nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực theo quy định của pháp luật;

3. Chúng tôi đã thực hiện tất cả công việc trên thực tế để hoàn tất việc thanh lý hợp đồng theo các thỏa thuận tại Hợp đồng thuê nhà nêu trên;

4. Chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

a. Những thông tin ghi trong các giấy tờ do chúng tôi xuất trình làm căn cứ để lập Văn bản này là đúng sự thật, do các cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa và sửa chữa;

b. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bên có liên quan biết việc hai bên thanh lý Hợp đồng thuê nhà nêu trên;

c. Chúng tôi tự hoàn trả cho nhau những gì đã giao nhận, không còn điều gì vướng mắc;

d. Việc thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào mà các bên phải thực hiện. Chúng tôi cam đoan tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ việc thanh lý hợp đồng thuê nhà nêu trên;

e. Chúng tôi đã tự đọc/nghe đọc; chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc ký Văn bản này và cùng ký tên/điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng;

f. Văn bản này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết và công chứng.

BÊN A

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Trên đây là bài viết về các quy định pháp luật liên quan đến văn bản thanh lý hợp dồng thuê nhà. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc muốn được hỗ trợ tư vấn, vui lòng kết nối đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Hỗ trợ dịch vụ qua các đầu số hotline 0987.062.7570911.111.099. 

 

Bài viết liên quan