Thủ tục mua pháo hoa để kinh doanh

THỦ TỤC MUA PHÁO HOA ĐỂ KINH DOANH

Vào mỗi dịp cuối năm, tình hình sử dụng, sản xuất hay kinh doanh pháo hoa, pháo nổ lại nóng hơn bao giờ hết. Lý do là bởi nhu cầu sử dụng pháo của người dân rất cao trong khi quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo nổ rất chặt chẽ nhằm đảo bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội cũng như sức khỏe, tính mạng của người dân.

Trong phạm vi bài viết này của Luật Việt Chính, đội ngũ Luật sư của chúng tôi sẽ hướng dẫn tới Quý độc giả thủ tục mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 137/2020/NĐ-Cp;

– Nghị định 56/2023/NĐ-CP;

– Nghị định 144/2021/NĐ-CP;

1. Điều kiện kinh doanh pháo hoa

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, việc kinh doanh pháo hoa phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

+ Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

+ Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

+ Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Thủ tục mua pháo hoa để kinh doanh

2. Thủ tục kinh doanh pháo hoa

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh pháo hoa được quy định tại Điều 16, Nghị định 137/2020/NĐ-CP và được sửa đổi tại Khoản 7, Điều 3, Nghị định 56/2023/NĐ-CP như sau:

Văn bản đề nghị cấp phép kinh doanh pháo hoa ghi rõ các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

– Mã số doanh nghiệp;

– Số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

– Họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

– Chủng loại, số lượng pháo hoa;

– Tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ theo 03 hình thức:

– Trực tiếp: Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

– Nộp trực tuyến: Cổng dịch vụ công;

– Nộp qua bưu chính công: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy mua pháo hoa để kinh doanh. 

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị. Nếu văn bản đề nghị hợp lệ, đầy đủ nội dung thì tiếp nhận và giao giấy biên nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho người được tổ chức, doanh nghiệp giao liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Trường hợp văn bản đề nghị chưa đầy đủ nội dung thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp văn bản đề nghị không đủ điều kiện thì không tiếp nhận văn bản đề nghị và trả lời bằng văn bản lý do không tiếp nhận.

Bước 4: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mua pháo hoa để kinh doanh nhận kết quả Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đường bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Phí, lệ phí cấp Giấy phép mua pháo hoa là 150.000 VNĐ/giấy. 

3. Mua trái phép pháo hoa để kinh doanh bị phạt như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, việc mua trái phép pháo hoa sẽ bị xử phạt như sau:

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi:

…. i) Sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép”;

Ngoài ra, hành vi đốt pháo nổ nơi công cộng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội hoặc hành vi sử dụng pháo nổ gây ra thương tích cho người khác thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” hoặc tội “Cố ý gây thương tích”.

4. Mẫu đề nghị cấp phép hoa pháo hoa để kinh doanh

TẢI VỀ

Phụ lục VII

(1) ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …/….

V/v đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa ….,

Ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …………………(2)………………

Tên tổ chức, doanh nghiệp:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự:…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND/HC: ……………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………./ …………/ ……………….. Cơ quan cấp: ………………………………….

Chủng loại, số lượng pháo hoa đề nghị mua: ………………………(3) ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tại tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa:……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Như trên; – ………..;

– Lưu …..                                                                         ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép.

(2) Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

(3) Ghi cụ thể chủng loại, số lượng pháo hoa đề nghị mua. Trường hợp mua số lượng lớn phải có bản phụ lục kèm theo.

Trên đây là nội dung tư vấn cơ bản của Luật Việt Chính về điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép mua pháo hoa, Quý khách có thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới số 0911.111.099 hoặc 0987.062.757.

Bài viết liên quan