Bị cho nghỉ việc vì lý do thay đổi cơ cấu kinh tế phải làm thế nào

BỊ CHO NGHỈ VIỆC VÌ LÝ DO THAY ĐỔI CƠ CẤU VÀ KINH TẾ PHẢI LÀM THẾ NÀO

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi hiện đang bị công ty cho nghỉ việc vô lý, mong Luật sư giúp tôi. Ngày 02/3/2020, tôi bắt đầu làm việc tại Công ty H. Ngày 30/12/2022, tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty H, chức danh chuyên môn là kế toán, mức lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 12.600.000 đồng. Trong quá trình làm việc, tôi làm việc tốt và chưa bao giờ bị kỷ luật. Ngày 30/10/2023, tôi đang làm việc bình thường thì khoảng 11h được mời vào phòng họp để nói chuyện với ông T – luật sư của Công ty H. Tôi được biết mình bị cho nghỉ việc ngay lập tức, không cần bàn giao công việc đang làm với lý do Công Ty H thay đổi cơ cấu và lý do kinh tế. Trước đó, tôi không được nhận được thông báo hay bất kỳ thông tin gì về việc này. Ngày 02/11/2023, Công Ty H có Thông báo số 01/TB thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Ngày 03/11/2023, Công Ty H có Quyết định số 151103/QĐCDHĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trong đó thông báo ngày chấm dứt hợp đồng lao động với tôi kể từ ngày 31/10/2023. Luật sư cho tôi hỏi bây giờ tôi phải làm gì để đòi lại quyền lợi của mình?

Trả lời: Hiện nay, tình hình kinh tế khó khăn nên nhiều công ty quyết định cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có hình thức cắt giảm, sa thải nhân sự đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp của bạn công ty đã vi phạm quy định pháp luật lao động, có thể xem đây là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Vì vậy, bạn có thể căn cứ vào những dữ kiện dưới đây để khởi kiện công ty yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bạn.

Thứ nhất, lý do công ty cho nghỉ có đúng quy định không

Lý do công ty cho bạn nghỉ việc là thay đổi cơ cấu và lý do kinh tế.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ công đoàn công ty, phòng hành chính nhân sự về vấn đề này cũng như không có bất kỳ ai thông tin, trao đổi với bạn về bất kỳ phương án nào liên quan đến việc cơ cấu lại bộ máy công ty khiến bạn bị nghỉ việc. Theo khoản 3 Điều 42 Bộ Luật Lao Động 2019 (BLLĐ), trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Theo quy định nêu trên, người sử dụng lao động phải có các nghĩa vụ bảo đảm việc làm cho người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu và lý do kinh tế. Trường hợp cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi có sự trao đổi với tổ chức người đại diện người lao động và có nghĩa vụ phải thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.

Do đó, người sử dụng lao động không được tự ý cho người lao động nghỉ việc với lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà không có thông báo trước. Như vậy, việc Công Ty H ra thông báo và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bạn với lý do trên là hoàn toàn không có cơ sở.

Thứ hai, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

“Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.”

Như bạn đã chia sẻ, quá trình bạn công tác, làm việc tại Công Ty H bạn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chưa từng bị kỷ luật lao động. Lý do công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn cũng không vì các lý do nêu trên theo luật định. Hơn nữa theo quy định, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, công ty không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Hành vi chấm dứt hợp đồng lao động của Công Ty H là hành vi trái với quy định pháp luật.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bạn có thể khởi kiện công ty H để yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ ba, các khoản bồi thường thiệt hại

Bạn có thể yêu cầu công ty H bồi thường các khoản tiền sau:

– Công Ty H phải trả cho bạn 1,5 tháng tiền lương do không báo trước là: 18.900.000 đồng;

– Tiền lương chi trả trong những ngày bạn không được làm việc: tính từ ngày 31/10/2023 đến ngày bạn gửi đơn hoặc đến ngày có phán quyết của Tòa án.

– Ít nhất 02 tháng trợ cấp là: 25.200.000 đồng (Khoản 1 Điều 41 BLLĐ 2019)

– Ngoài ra còn khác khoản tiền khác về: phép năm, lương tháng thứ 13, các khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác theo quy định của HĐLĐ và quy chế của công ty.

Những thông tin trên đây của chúng tôi cung cấp dựa trên những thông tin bạn cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Trên thực tế, cần phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác mới có thể đưa ra kết luận và phương hướng giải quyết tốt nhất. Nếu còn thắc mắc hay cần hỗ trợ khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan