Chuyển mục đích sử dụng từ nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN SANG TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Câu hỏi: Chào Luật Việt Chính, gia đình tôi có một cái ao rộng 1 sào đã được cấp sổ đỏ ghi mục đích sử dụng đất là nuôi thủy sản. Do xung quanh không còn ao hồ gì nên ao nhà tôi không có nước ra nước vào, trở thành ao tù, nước đọng không thể nuôi cá và rất mất vệ sinh. Tháng trước tôi thuê xe chở đất về lấp lại để trồng bưởi nhưng khi đang lấp ao thì Ủy ban xã xuống đình chỉ, không cho lấp ao. Cán bộ nói gia đình tôi phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất ao lên đất vườn thì mới được lấp ao. Thưa luật sư, gia đình tôi phải làm như thế nào để có thể lấp ao?

Trả lời: Chào bạn, tình huống bạn gặp phải đang rất phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc bị Ủy ban nhân dân xã ngăn cản việc lấp ao rất hiếm gặp, nếu không có nội tình gì đặc biệt thì việc ngăn chặn lấp ao với lý do chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là trái với các quy định của pháp luật. Luật Việt Chính sẽ cung cấp tới bạn những thông tin pháp lý về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm để bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;
  • Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT;
  • Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT;
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

I. CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP

Theo quy định tại Điều 57, Luật đất đai năm 2013: “Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

Liên hệ Luật Việt Chính để được hỗ trợ thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Trường hợp của bạn là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm và sau khi đối chiếu với quy định nêu trên thì rõ ràng không thuộc trường hợp phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công dân có quyền làm những việc pháp luật không cấm nên bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc lấp ao theo đúng quy định của pháp luật. Để chắc chắn hơn, bạn hãy theo dõi những nội dung tiếp theo.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI XIN PHÉP

Theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT:

“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Như vậy, theo nội dung ở mục b, người dân có thể chuyển mục đích sử dụng đât từ nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm mà không cần phải xin phép, chỉ cần đăng ký biến động. Nếu người nào không hiểu rõ nội dung của pháp luật thì sẽ cho rằng phải đăng ký biến động xong thì mới được chuyển mục đích sử dụng đất. Thực tế thì không phải như vậy, theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: “Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.” Chúng ta sẽ tập trung vào phân tích cụm từ “ghi nhận sự thay đổi”. Theo cụm từ này thì phải có sự thay đổi rồi thì mới có thể được ghi nhận. Không ai ghi nhận sự thay đổi khi nó chưa xảy ra nên sau khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm xong thì mới phải đăng ký biến động.

III. NẾU KHÔNG ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG THÌ CÓ BỊ PHẠT KHÔNG

Hiện nay, các vi phạm trong lĩnh vực đất đai có thể bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP. Trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác, không có bất cứ một quy định nào đề cập tới chế tài xử phạt đối với hành vi không đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp không phải xin phép. Thậm chí, hiện nay cũng không có quy định về thời hạn đăng ký biến động khi chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm. Do vậy, nếu không đăng ký biến động trong trường hợp của gia đình bạn thì cũng sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, để phối hợp tạo sự thuận tiện trong quá trình quản lý nhà nước cũng như chủ động cho các thủ tục sau này, sau khi chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn nên đăng ký biến động càng sớm, càng tốt.

IV. CÁCH GIẢI QUYẾT KHI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGĂN CẢN VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để giải quyết trường hợp của gia đình bạn, Luật Việt Chính khuyên bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã lập biên bản hoặc trả lời bằng văn bản.

Bước 2: Khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Nếu như không có nội tình gì đặc biệt thì chắc chắn Ủy ban nhân dân sẽ phải cho phép gia đình bạn chuyển đổi mục đích hoặc quá trình khiếu nại, tham gia vụ án hành chính sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Bước 3: Tiếp tục san lấp và chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4: Đăng ký biến động theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được có hành vi chống người thi hành công vụ, không được san lấp khi chưa giải quyết triệt để vấn đề. Dù bạn có thể cho rằng Ủy ban xã đang làm sai nhưng có thể bạn chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân thực sự. Không thể loại trừ khả năng rằng có một nguyên nhân nào khác. Ngay cả khi không có nguyên nhân khác thì không được tự ý qua mặt cơ quan có thẩm quyền, phải giải quyết đúng quy trình thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện rồi mới được phép thay đổi hiện trạng. Đó là cách hành xử của một công dân thông minh và tôn trọng pháp luật.

Hi vọng với những tư vấn nêu trên thì bạn và gia đình sẽ có được phương án giải quyết phù hợp và nhanh chóng thực hiện được nguyện vọng của mình.

Trên đây là toàn bộ bài viết quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng từ nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm gửi tới quý bạn đọc. Nếu còn thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0911.111.099 / 0987.062.757 hoặc gửi mail về địa chỉ: luatvietchinh@gmail.com để được hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 

Bài viết liên quan