Điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Câu hỏi: Tôi đang có dự định mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng chưa rõ quy định về điều kiện để kinh doanh mặt hàng này. Luật sư cho tôi hỏi, điều kiện để mở một cơ sở kinh doanh về thiết bị PCCC là gì? Hồ sơ đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thiết bị PCCC gồm những gì và nộp cho đơn vị nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài viết dưới đây. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật phòng cháy và chữa cháy 2001, sửa đổi bổ sung 2013;

– Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY LÀ GÌ?

Thiết bị phòng cháy chữa cháy là những vật tư giúp giập tắt đám cháy hoặc thiết bị bảo vệ người khỏi đám cháy (quần áo bảo hộ, thang cứu hỏa, bình chữa cháy, đầu báo cháy, búa thoát hiểm, mặt nạ chống khói, mền chống cháy nổ…).

CÁC LOẠI THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tùy thuộc vào từng tính chất của vụ hỏa hoạn cũng như các điều kiện về phòng cháy chữa cháy đặc thù của từng cơ sở khác nhau sẽ đòi hỏi những thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện hành được phân thành các loại sau:

Thứ nhất, thuộc hệ thống báo cháy: Tủ tâm báo cháy, thiết bị cảnh báo cháy sớm, chuông báo cháy…

Thứ hai, thuộc hệ thống chữa cháy: tủ điều kiển chữa cháy; chuông, còi, đèn, bảng cảnh báo xả chất chữa cháy;…

Thứ ba, thuộc bảo hộ cá nhân: quần, áo, mũ ủng, găng tay…; ặt nạ lọc độ; mặt nạ phòng đọc cách ly; thiết bị hỗ trợ thở cá nhân dung trong chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Thứ tư, thiết bị liên lạc, chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ: bàn chỉ huy, liều chỉ huy, cở chỉ huy…; hệ thống thông tin hữu tuyến;…

Thứ năm, thiết bị kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm định phương tiện phòng cháy.

Các loại thiết bị phòng cháy và chữa cháy

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THIẾT BỊ PCCC

 Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC được quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể:

ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THIẾT BỊ PCCC

Cá nhân, tổ chức có quyền kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng phải dưới một trong các hình thức: doanh nghiệp (công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần); tổ chức (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh…); đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đại lý…)

Đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh

– Phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy

– Là người có tên tại một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

– Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh

Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

– Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC

Nhân sự

–  Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, Phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy;

Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Các cá nhân hoạt động cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ sở đó.

Cá nhân đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ để bảo đảm cho một cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ đó để bảo đảm cho cơ sở khác đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 42 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể:

– Có Chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh;

– Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC

Hồ sơ đề nghị cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC được quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33);

b) Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;

c) Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

d) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh; Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Lưu ý: Các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Khoản 12 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, cụ thể:

– Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được thành lập theo quyết định của cấp bộ; cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có vốn đầu tư nước ngoài;

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình tự xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

– Phương thức nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

+ Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn);

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và hợp lệ theo quy định thì tiếp nhận và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03);

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04).

Bước 4: Nhận thông báo kết quả xử lý hồ sơ

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền: Nhận trực tiếp 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy;

Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền: nhận thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ;

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật: nhận 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy qua đường bưu chính.

Bước 5: Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở (Mẫu số PC34).

Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trên đây là các điều kiện và hồ sơ thủ tục xin xác nhận đủ điều kiện để kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Chúc bạn thành công!

Nếu còn thắc mắc về các vấn đề của pháp luật hãy liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

 

Bài viết liên quan