Mẫu đơn kiến nghị về hành vi lấn chiếm đất đai mới nhất 2014.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2023

ĐƠN KIẾN NGHỊ

 

Kính gửi:         Ủy ban nhân dân phường Phả Lại, thành phố Chí Linh

  Tôi là: Bùi Thị Pháo

  Sinh năm: 1960

Căn cước công dân số ………… do do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày ………….

  Nơi thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  Tôi viết đơn này để kiến nghị Quý cơ quan nội dung như sau:

Gia đình tôi có thửa đất số….. tờ bản đồ số…… đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………………. Thửa đất này tiếp giáp với diện tích đất do gia đình ông Thảo và bà Nguyệt sử dụng. Gần đây gia đình ông Thảo, bà Nguyệt tiến hành xây dựng nhà ở và có dấu hiệu của việc lấn chiếm sang phần diện tích đất của gia đình tôi. Cụ thể, ngôi nhà ông Thảo bà Nguyệt xây dựng đã chồng lấn lên phần diện tích đất của gia đình tôi và theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, phần đuôi thửa đất của gia đình tôi có kích thước …m nhưng hiện nay chúng tôi đo đạc chỉ còn ….m. Để đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn, tránh tranh chấp, kiện cáo kéo dài, tôi kiến nghị Ủy ban nhân dân phường Phả Lại thực hiện các nội dung sau:

  • Thứ nhất, tiến hành kiểm tra, xác minh về hoạt động xây dựng của gia đình ông Thảo và bà Nguyệt.
  • Thứ hai, trong trường hợp có sai phạm trong hoạt động xây dựng thì phải đình chỉ việc xây dựng, tiến hành xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

  Những nội dung trên thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường Phả Lại theo khoản 2, Điều 27, Quy định Một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương). Vì vậy, mong rằng Ủy ban nhân dân phường Phả Lại sẽ nhanh chóng thực hiện và thông báo kết quả cho tôi được biết.

Tôi chân thành cảm ơn!                                                                                      

Người làm đơn

 

Bài viết liên quan