Các trường hợp cá nhân, tổ chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

CÁC TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHÔNG CÓ QUYỀN THÀNH LẬP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Câu hỏi: Mẹ em hiện nay làm giáo viên hợp đồng có thời hạn tại trường cấp 3, đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Quý công ty cho em hỏi, mẹ em có đủ điều kiện để thành lập công ty không ạ?


Trả lời: Công ty Việt Chính Luật xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Các đối tượng sau không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

–  Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

–  Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

–  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

–  Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

–  Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

–  Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.


Quay trở lại với câu hỏi của bạn, mẹ của bạn hiện nay đang làm giáo viên dạy hợp đồng có xác định thời hạn tại trường học nên không thuộc trường hợp cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên Chức. Do đó, mẹ của bạn được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH một thành viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Để biết thêm thông tin về tư vấn doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi Công ty tư vấn Việt Chính Luật theo hotline 0987.062.757 – 0911.111.099 để được hỗ trợ!

Trân trọng!

 

Bài viết liên quan