Bảo lãnh mua ô tô trả góp

BẢO LÃNH MUA Ô TÔ TRẢ GÓP

Câu hỏi: Luật sư cho em hỏi: Em bảo lãnh kí cho bạn em hồ sơ mua trả góp xe ô tô, bạn em không trả thì em có phải đi tù không?

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Giao dịch dân sự là một trong những cách hiệu quả để các bên tham gia đề ra và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự, nhằm đáp ứng các nhu cầu trong thực tiễn. Để đảm bảo sự phát triển của các giao dịch này về số lượng và giá trị, đặc biệt là để đảm bảo tính an toàn, Bộ luật Dân sự đã quy định các biện pháp bảo đảm, trong đó có biện pháp bảo lãnh. Luật Việt Chính xin giải đáp những thắc mắc trên của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Theo quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

“1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Nghĩa vụ mà bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay có thể là nghĩa vụ trả tiền hoặc nghĩa vụ làm một công việc cho nên khi xác lập bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh cần phải kiểm tra bên bảo lãnh có khả năng thực tế để thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh hay không. Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện thay cho bên được bảo lãnh. 

Tham khảo thêm: Hình thức bảo lãnh thanh toán trong hợp đồng thương mại

Ảnh minh họa

Trước hết bạn không cung cấp rõ thông tin về vấn đề khi bạn đứng tên kí hồ sơ mua trả góp xe ô tô thì đã có sự thỏa thuận đảm bảo sự cam kết về trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ từ bạn của bạn bằng việc ký giấy cam kết hay không. Như vậy, việc bạn thay bạn của mình đứng tên kí hồ sơ mua xe ô tô với phương thức trả góp là hoàn toàn tự nguyện. Về chủ thể thì bạn là bên đứng ra bảo lãnh kí hồ sơ mua ô tô trả góp nên bạn sẽ có trách nhiệm thực hiện đúng theo những gì đã kí trong hợp đồng mua xe. Vì vậy khi đến hạn mà bạn của bạn không thực hiện việc trả góp hàng tháng thì bạn vẫn phải có trách nhiệm thực hiện thanh toán theo đúng theo tiến độ trong hợp đồng, ngoài ra bạn còn phải thanh toán số tiền vi phạm trong hợp đồng như đã cam kết.

Còn về việc bạn có phải đi tù hay không thì dựa trên những gì bạn đã cung cấp, khi giao kết hợp đồng mua bán tài sản trả góp (ở đây là kí hồ sơ mua ô tô) thì bạn có cung cấp thông tin đầy đủ và xác thực cho bên bán hàng hay không (để chứng minh bạn không có hành vi lừa dối). Nếu tại thời điểm kí hồ sơ mua bán, mọi thông tin giấy tờ bạn cung cấp là đúng cho bên bán thì bạn không có hành vi lừa dối. Như vậy bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bài viết liên quan