Hợp đồng mua bán xe ô tô có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC KHÔNG?

Hiện nay mua bán xe ô tô là một trong những giao dịch dân sự diễn ra rất phổ biến hiện nay. Hợp đồng mua bán xe ô tô là căn cứ đánh dấu sự chuyển đổi quyền sở hữu giữa bên mua và bên bán. Vậy quy định pháp luật như thế nào về việc mua bán ô tô và thủ tục mua bán trong trường hợp này ra sao? Bài viết dưới đây LUẬT VIỆT CHÍNH sẽ giải đáp chi tiết hơn các quy định của pháp luật cũng như điều kiện cần có trong việc công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô nhé!

1. Hợp đồng mua bán xe là gì?

  • Theo quy định tại Điều 430 Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015), thì hợp đồng mua bán tài sản được quy định là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”.
  • Theo đó, căn cứ Điều 105 BLDS 2015 cũng có quy định về tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản, bao gồm bất động sản và động sản. Đối với tài sản là động sản thì không cần phải làm thủ tục đăng ký tài sản, tuy nhiên nếu tài sản là xe máy, ô tô thì pháp luật quy định phải thực hiện việc đăng ký xe tại cơ quan có thẩm quyền.
  • Như vậy, hợp đồng mua bán xe cũng là giao dịch dân sự và là một trong các loại hợp đồng mua bán tài sản, đối tượng trong hợp đồng mua bán là xe ô tô phải được đăng ký tài sản hợp pháp.

1.2 Hợp đồng mua bán xe ô tô

  • Hợp đồng mua bán xe ô tô là Hợp đồng mua bán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 430 Bộ luật dân sự 2015 thì Hợp đồng mua bán ô tô là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán ô tô chuyển quyền sở hữu xe ô tô cho bên mua xe. Bên mua xe phải trả cho bên bán một khoản tiền hoặc lợi ích nhất định theo sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Đối tượng của hợp đồng mua bán xe ô tô chính là xe ô tô các bên đang thỏa thuận để chuyển quyền sở hữu xe.

2. Hợp đồng mua bán ô tô có bắt buộc công chứng không?

Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Do đó, trường hợp muốn chuyển nhượng quyền sở hữu xe ô tô cho người khác thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu xe phải được:

– Công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật; hoặc

– Chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn (chứng thực chũ ký).

Đối với các trường hợp bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán ô tô nhưng không thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực thì chủ thể trong quan hệ mua bán xe ô tô có thể phải chịu rủi ro pháp lý liên quan đến hiệu lực, hình thức của hợp đồng.

3. Điều kiện để hợp đồng mua bán ô tô có hiệu lực

Điều kiện để hợp đồng mua bán ô tô có hiệu lực

  • Đối với các điều kiện để hợp đồng mua bán ô tô có hiệu lực tương tự với các điều kiện liên quan đến hợp đồng mua bán tài sản. Đầu tiên, cần xem xét về ô tô mua bán có phải là loại xe bị cấm, bị hạn chế mua bán, chuyển nhượng hay không? Ô tô đó có phải thuộc quyền sở hữu của bên bán hoặc chủ thể đại diện cho bên bán hay không? Hình thức của hợp đồng mua bán ô tô cần thực hiện đúng theo hình thức lập thành văn bản có thủ tục công chứng.
  • Ngoài ra, để đảm bảo hợp đồng mua bán ô tô có hiệu lực cần phải đáp ứng các điều kiện chung liên quan đến giao dịch dân sự tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể như sau:
  • Thứ nhất, chủ thể tham gia thực hiện hợp đồng mua bán ô tô phải đáp ứng đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự tương ứng;
  • Thứ hai, các chủ thể tham gia giao kết và ký hợp đồng hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không bị bên thứ ba cưỡng ép bắt buộc;
  • Thứ ba, mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán ô tô không vi phạm những điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Tóm lại, hoạt động giao dịch mua bán ô tô cần đáp ứng các điều kiện liên quan đến nội dung và chủ thể xác lập hợp đồng tương ứng với hợp đồng mua bán tài sản. Bên cạnh đó hợp đồng mua bán ô tô cần thực hiện thủ tục công chứng thì mới đảm bảo yêu cầu của pháp luật về hình thức xác lập hợp đồng.

Trên đây là bài viết về mua bán ô tô có cần phải công chứng, chúng thực không ? liên hệ ngay: CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT CHÍNH theo hotline số 0911.111.099 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp.

Bài viết liên quan