Mẫu Biên bản giao nhận xe khi cầm cố xe do trộm cắp, lừa đảo mà có

BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE KHI CẦM CỐ XE DO TRỘM CẮP, LỪA ĐẢO MÀ CÓ 

Hiện nay, việc cầm đồ đang được diễn ra một cách phổ biến như các hình thức giao kết hợp đồng vay tiền. Với hình thức này người cầm đồ bàn giao tài sản cho hiệu cầm đồ để được vay một số tiền nhất định.

Việc cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan. Việc cầm đồ diễn ra phổ biến như vậy, nhưng sẽ xảy ra rất nhiều sai phạm ví dụ như xe đi trộm cắp cũng có thể mang tới cầm đồ, hoặc xe có được do lừa đảo cũng có thể mang tới tiệm cầm đồ….Vì vậy, khi chủ tiệm cầm đồ phát hiện ra xe được cầm đồ là xe do trộm cắp hoặc lừa đảo có được thì cần phải làm gì? Trước tiên, trước khi cầm đồ chủ tiệm cầm đồ phải xác định được đó có phải xe do ăn trộm, ăn cắp hoặc do lừa đảo có được hay không bằng cách kiểm tra giấy tờ xe của người tới cầm đồ. 

Nhưng sẽ có nhiều trường hợp chủ hiệu cầm đồ nhận cầm cố xe, sau đó mới phát hiện ra xe do trộm cắp, do lừa đảo, do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà có. Trong hoàn cảnh này, chủ hiệu cầm đồ sẽ lo lắng đến các việc như nếu bàn giao xe lại cho cơ quan công an thì có lấy lại được tiền hay không hoặc nếu giao cho chủ xe thì có bị phạt hay không. Luật Việt Chính xin giải đáp như sau:

Trong trường hợp này, chủ tiệm cầm đồ sẽ phải bàn giao xe cho cơ quan công an hoặc cho chủ xe.

Lưu ý rằng:

+ Nếu bàn giao xe cho cơ quan công an thì sẽ an tâm và không cần lo lắng nhưng có khả năng sẽ chưa nhận được tiền về.

+ Nếu bàn giao xe cho chủ của chiếc xe thì sẽ có cơ hội được hỗ trợ một phần số tiền đã cầm cố. Tuy nhiên, nếu chủ tiệm cầm đồ bàn giao cho chủ xe thì phải xác định chắc chắn đó chính là chủ xe. Dưới đây là

* Mẫu biên bản giao nhận xe khi cầm cố xe do trộm cắp, lừa đảo mà có.

TẢI: Mẫu biên bản giao nhận xe khi cầm cố, trộm cắp, lừa đảo mà có

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO 

Hôm nay, ngày … tháng …… năm 20…., tại …………………………………………… …………………………………………………, Chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:

BÊN A:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………….;

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………;

Số CCCD: ……………… cấp ngày ………………….. tại ……………………………………;

Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………….;

BÊN B:

Họ và tên: …………………………….…………………………………………………….….;

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………..;

Số CCCD: ……………………….. cấp ngày ………………. tại ………………………….…;

Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………………………:

Bên B trình bày, Bên B là chủ sở hữu chiếc xe ô tô Toyota Vios biển số …………………..….., đăng ký xe số ………………………… do …………………… ……………………………………………….…………… cấp ngày ……………………… Ngày ……………….., Bên B cho ông ……………………………… thuê chiếc xe nêu trên. Ngày ……………………… ông ……. sử dụng xe để giao dịch dân sự cầm cố cho Bên A với lý do chủ xe gửi ông ……. mang đi cầm cố. Sau đó, Bên A nhận được thông tin những tài sản khác do ông ……………………………… giao dịch có vướng mắc về nguồn gốc. Do vậy, Bên A đã dành rất nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu và chủ động liên hệ với Bên B.

Bên A tự nguyện bàn giao chiếc xe nêu trên cho Bên B mà không đòi hỏi bất cứ lợi ích vật chất nào. Bên B tự nguyện bàn giao cho Bên A hợp đồng thuê xe đã ký kết cùng ông …….. Nhằm chia sẻ thiệt hại và ghi nhận thiện chí của Bên A, Bên B tự nguyện hỗ trợ cho Bên A số tiền ……………..…….. (bằng chữ: ………………………………………). Bên B cam kết sẽ tham gia tất cả các buổi làm việc theo yêu cầu của Bên A hoặc những cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền lợi cho Bên A.

Bằng biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất việc giao nhận xe và giấy tờ theo nội dung nêu trên. Kể từ thời điểm ký biên bản giao nhận này (…… giờ …… phút, ngày ……, tháng …., năm 20….), Bên B trực tiếp quản lý và sử dụng chiếc xe nêu trên, Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm gì.

 BÊN A

 

BÊN B

 

Bài viết liên quan