Mẫu đơn mời luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án dân sự

MẪU ĐƠN MỜI LUẬT SƯ THAM GIA BẢO VỆ TRONG

VỤ ÁN DÂN SỰ

Trong cuộc sống, Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, dân dự, hình sự, hành chính… Luật sư chính là người giúp thân chủ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trên thực tế các tranh chấp dân sự thường hay kéo dài và phức tạp, cần nhiều chứng cứ và áp dụng pháp luật qua nhiều thời kỳ. Do đó, sự tham gia của luật sư trong các vụ án này có vai trò rất quan trọng. Vậy để luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án dân sự thì cần phải làm đơn không? Mẫu đơn mời luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án dân sự như thế nào?

MẪU ĐƠN MỜI LUẬT SỰ THAM GIA BẢO VỆ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Tải về: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn:

(1): Thông tin Văn phòng Luật sư hoặc công ty Luật nơi Luật sư làm việc

(2): Thông tin đương sự yêu cầu Luật sư

(3): Tóm tắt diễn biến vụ việc

(4): Thông tin Luật sư tham gia bảo vệ

(5): Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên

Tham khảo thêm Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

Ví dụ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

                                                                     Hà Nội, ngày  ….  tháng  …  năm 2023

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ LUẬT SƯ

Kính gửi:      CÔNG TY LUẬT TNHH A

Địa chỉ liên hệ: Phòng 409, Tòa nhà T, số 58A TK, phường H, quận C, Thành phố N.

Tôi là:  Nguyễn Văn M, Căn cước công dân số 012345667889 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/9/2022.

Địa chỉ: thôn Đ, xã P, huyện X, thành phố N.

Ngày 09/10/2023, tôi là người gửi đơn khiếu nại tới Chủ tịch UBND xã P, đề nghị xem xét, giải quyết khiếu nại của tôi liên quan đến hoạt động thu hồi, giải phóng mặt bằng trái pháp luật đối một phần thửa đất số 4, tờ bản đồ số 15, địa chỉ tại thôn Đ, xã P, huyện X, thành phố N thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình chúng tôi.

Tôi cho rằng, việc UBND xã P tiến hành bàn giao mặt bằng để cho đơn vị thi công đổ đất, san lấp nhằm mục đích làm đường dân sinh nối với đường trục giao thông L mà không thực hiện thủ tục bồi thường thu hồi đất là trái pháp luật, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Nhằm đảm bảo khách quan và có thể nhanh chóng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Bằng văn bản này, Tôi kính đề nghị Công ty Luật TNHH A cử Luật sư Vũ Văn K – Thẻ Luật sư số 1234/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 19/11/2021.

Luật sư Vũ Văn K của Công ty Luật TNHH A tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tôi, đại diện, thay mặt tôi tham gia giải quyết vụ việc nêu trên tại các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tôi cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Quý Công ty và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu đó.

Trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

LUẬT TNHH A

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Khoản 2 Điều 75 Bộ luật Tố tụng dân sự, quy định:

“2. Những người sau đây được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự khi có yêu cầu của đương sự và được Tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

a) Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật về luật sư;

b) Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

c) Đại diện của tổ chức đại diện tập thể lao động là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong vụ việc lao động theo quy định của pháp luật về lao động, công đoàn;

d) Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có án tích hoặc đã được xóa án tích, không thuộc trường hợp đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không phải là cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát và công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan trong ngành Công an.”

Tham khảo thêm bài viết Mẫu biên bản giao nhận tiền mua nhà có sử dụng tài khoản đóng băng

Khoản 2 Điều 21 Luật luật sư quy định về phạm vi hành nghề của luật sư như sau:

“2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.”

Theo các quy định trên có thể thấy rằng, luật sư tham gia vào tố tụng dân sự với tư cách là người diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án dân sự.

Vai trò của luật sư trong vụ án dân sự

NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ

Khi tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, Luật sư có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

1. Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

2. Thu thập và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, trừ tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

3. Tham gia việc hòa giải, phiên họp, phiên tòa hoặc trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho Tòa án xem xét.

Tham khảo thêm bài viết Mẫu hợp đồng mua bán đấu giá tài sản với ngân hàng 

4. Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này.

5. Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; trường hợp được đương sự ủy quyền thì thay mặt đương sự nhận giấy tờ, văn bản tố tụng mà Tòa án tống đạt hoặc thông báo và có trách nhiệm chuyển cho đương sự.

6. Tôn trọng Tòa án, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phiên tòa.

7. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.

8. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc.

9. Đề nghị Tòa án đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

10. Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật này.

11. Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.

12. Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.

13. Quyền, nghĩa vụ khác mà pháp luật có quy định.

Lưu ý: Luật sư còn có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau. Nhiều Luật sư có thể cùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một đương sự trong vụ án.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm: người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

Luật sư tham gia tố tụng dân sự thường với tư cách là người đại diện theo ủy quyền. Khi đó, luật sư sẽ có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện.

Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, được quy định tại Điều 86 Bộ luật dân sự bao gồm:

1. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự trong phạm vi mà mình đại diện.

2. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền.

Theo đó, Luật sư sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo nội dung văn bản ủy quyền giữa luật sư và bên được đại diện.

Tuy nhiên, luật sư sẽ không được làm người đại diện của đương sự trong trường hợp sau đây:

– Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

– Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.

Trên đây là bài viết mẫu đơn mời luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án dân sự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quy định của pháp luật, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Bài viết liên quan