Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, vì một số lý do mà sổ đỏ (hay còn được gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) bị rách, bị mất, hoặc đã cũ mà quý khách hàng của Luật Việt Chính muốn được cấp lại sổ mới. Nhưng chưa biết thực hiện thủ tục, cũng như cần giấy tờ, hồ sơ như thế nào để có thể được cấp đổi đổi sổ mới hoặc cấp lại sổ khi bị mất. Biết được nhu cầu của khách hàng, Luật Việt Chính xin cung cấp cho quý khách hàng những thông tin, cũng như mẫu kê khai để được cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Tham khảo bài viết: Dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói tại Hà Nội

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Các trường hợp được cấp đổi, cấp lại sổ đỏ.

* Trường hợp được cấp đổi sổ đỏ.

Để được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được quy định trong các trường hợp sau:

– Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các lạo Giấy chứng nhận cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác hắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị ố, nhòe, hư hỏng;

– Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

– Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

* Trường hợp được cấp lại sổ đỏ:

– Khi bị mất. (Được quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai)

3. Hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại sổ:

a) Hồ sơ xin cấp đổi

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ cần có như sau:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu (đã được Luật Việt Chính sưu tầm ở cuối bài viết)

– Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Và các giấy tờ khác liên quan..,

Tham khảo bài viết: Dịch vụ cấp sổ đỏ lần đầu căn hộ chung cư tại Hà Nội

b) Hồ sơ xin cấp lại sổ:

– Đối với hồ sơ xin cấp lại cần có những giấy tờ như sau:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu (đã được Luật Việt Chính sữu tầm dưới bài viết)

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

+ Tùy theo từng trường hợp sẽ cần thêm các loại giấy tờ khác liên quan….

4. Mẫu đơn xin cấp lại, cấp đổi sổ đỏ:

TẢI: Mẫu đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

—————————

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)
Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác
4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

– Thửa đất số: ………………………………….;

– Tờ bản đồ số: …………………………………;

– Diện tích: ……………………………….… m2

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

– Thửa đất số: …………………………….;

– Tờ bản đồ số: ……………………………;

– Diện tích: ………..……….…………… m2

– …………………………………………….

– …………………………………………….

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi – nếu có)
Loại tài sản Nội dung thay đổi
5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

– Loại tài sản: ………………………………….;

– Diện tích XD (chiếm đất): ………………… m2;

– ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

5.2. Thông tin có thay đổi:

– Loại tài sản: ……………………………….;

– Diện tích XD (chiếm đất): …………… m2;

– …………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

– Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày …. tháng … năm ……
                   Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luật Việt Chính muốn gửi tới bạn đọc, nếu còn thắc mắc hay liên hệ với chúng tôi qua Website này, chung tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Bài viết liên quan