Mẫu thư bảo lãnh vô điều kiện không hủy ngang của ngân hàng

                       MẪU THƯ BẢO LÃNH VÔ ĐIỀU KIỆN KHÔNG HỦY NGANG CỦA NGÂN HÀNG 

Thủ tục thanh toán là một thủ tục vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong các hợp đồng đồng thưng mại. Để có thể đảm bảo rằng quá trình thanh toán được thực hiện theo đúng như cam kết thì các bên thường sử dụng hình thức bảo lãnh thanh toán. Vậy bảo lãnh thanh toán là gì? Mẫu bảo lãnh thanh toán ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây: 

* Bảo lãnh thanh toán là gì? 

Theo quy định tại Điều 335 Bộ Luật Dân sự 2015 thì: Bảo lãnh là việc của người thứ ba (bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên có quyền (bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Có rất nhiều hình thức bảo lãnh xuất hiện trong hợp đồng thương mại: bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh hành chính…

Theo đó có thể hiểu được rằng, bảo lãnh thanh toán là một cam kết bằng văn bản được phát hành bởi bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. 

* Mẫu Thư bảo lãnh thanh toán vô điều kiện không hủy ngang của ngân hàng: 

TẢI: Mẫu Thư bảo lãnh thanh toán vô điều kiện không hủy ngang của ngân hàng

             Số:…………………                                                                          Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20….

BẢO LÃNH THANH TOÁN

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

Địa chỉ: ……………………………………

  • Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • – Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
  • Căn cứ các quy định Pháp luật có liên quan;
  • Theo nhu cầu của các bên,

NGÂN HÀNG …………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………

Giấy chứng nhận ĐKDN số: …………………do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Phòng đăng ký kinh doanh cấp, đăng ký lần đầu ngày ……………., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …………….

CHI NHÁNH …………………..

Địa chỉ chi nhánh: ………………………..

Giấy chứng nhận ĐKHĐ chi nhánh số: ……………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày ……………., đăng ký lần thứ ……. ngày ………………..

  Số điện thoại: ………………..                                     Số fax: ………………….

Đại diện: ông …………………….                               Chức vụ: Giám đốc.

Văn bản uỷ quyền số …………….. ngày …………. của ……………………..

Tham khảo: Hình thức bảo lãnh thanh toán trong hợp đồng thương mại

Chấp thuận bảo lãnh cho: CÔNG TY ……………….

Giấy chứng nhận ĐKDN số: ……………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM – Phòng đăng ký kinh doanh cấp, đăng ký lần đầu ngày ……….., đăng ký thay đổi lần thứ ………. ngày ……………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………

Số điện thoại: ………………..                                                      Fax: ………………….

Đại diện theo pháp luật: ông ……………………                         Chức vụ: Giám đốc.

(Dưới đây gọi tắt là “Bên được bảo lãnh”)

Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng mua bán số …………………….. ngày …………….. được ký kết giữa Bên được bảo lãnh và Công ty …………………… (Sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”).

      Số tiền bảo lãnh tối đa: 2.696.630.652 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn, sáu trăm năm mươi hai đồng).

      Nghĩa vụ bảo lãnh của …………. sẽ tự động giảm trừ tương ứng với số tiền Bên được bảo lãnh hoặc ……………. đã thanh toán cho Quý công ty theo Thư bảo lãnh này

       Bảo lãnh này có hiệu lực trong 100 ngày, kể từ ngày phát hành.

      Sau thời hạn nêu trên, Thư bảo lãnh sẽ hết hiệu lực dù bản gốc của Thư bảo lãnh này được hay không được hoàn trả cho Ngân hàng chúng tôi.

Bản gốc văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và chứng từ nêu tại Thư bảo lãnh này phải gửi kèm theo đồng thời với thư bảo lãnh này đến …………… và trong thời gian:

Tham khảo: Mẫu quy chế cuộc đấu giá thi hành án

– Nếu gửi trực tiếp: Bản gốc của văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, chứng từ, thư bảo lãnh gửi đến ………… trong thời gian làm việc và trong thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh.

– Nếu gửi bằng thư bảo đảm qua mạng dịch vụ bưu chính: Bản gốc của văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và bản gốc của chứng từ, thư bảo lãnh gửi đến …………. trong thời hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh. Thời điểm …………… nhận được thư bảo lãnh, hồ sơ là ngày ký nhận thư bảo đảm.

– Nếu gửi bằng thư điện tử (email): Bản scan màu của chứng từ, thư bảo lãnh gửi đến ………………. trong thời hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh. Thời điểm ……….. nhận được thư bảo lãnh, hồ sơ đến địa chỉ hộp thư điện tử nhận thông tin của …………

Địa chỉ hộp thư điện tử nhận thông tin của ………….: …………………….., tiêu đề: Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

– Nếu gửi bằng fax: Fax từ bản gốc của chứng từ, thư bảo lãnh gửi đến ………… trong thời hạn hiệu lực của Thư bảo lãnh. Ngày …………… nhận được thư bảo lãnh, hồ sơ là thời điểm văn bản yêu cầu và hồ sơ được ghi nhận đến máy fax nhận thông tin của ……….

Số fax nhận thông tin của …………..: ……………

      Chúng tôi cam kết sẽ thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Bên nhận bảo lãnh số tiền trong phạm vi bảo lãnh nói trên chậm nhất sau 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Chúng tôi nhận được bản gốc văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thư bảo lãnh của Quý công ty.

      Bảo lãnh này được thực hiện và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam. Các tranh chấp xảy ra liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ được Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

      Bảo lãnh này được phát hành duy nhất một bản chính và không có giá trị chuyển nhượng.

      Các bên liên quan có thể truy cập địa chỉ website ………………………….. để kiểm tra tính xác thực của thư bảo lãnh này.

NGÂN HÀNG TMCP …………………………

CHI NHÁNH ……………… 

Trên đây là mẫu Thư bảo lãnh thanh toán vô điều kiện không hủy ngang của ngân hàng mà Luật Việt Chính muốn giới thiệu đến bạn đọc, hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Website này hoặc qua Zalo số điện thoại 0911.111.099. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn 24/7.

Trân trọng!

Bài viết liên quan