Phân biệt tội hiếp dâm và cưỡng dâm bằng cách nào?

PHÂN BIỆT TỘI HIẾP DÂM VÀ CƯỠNG DÂM BẰNG CÁCH NÀO?

1. Điểm giống nhau:

  • Mặt chủ quan của tội phạm : hai tội này được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thấy trước được hành vi dùng thủ đoạn của mình để buộc người bị hại giao cấu với mình là hành vi trái đạo đức, pháp luật nhưng họ đã mong muốn thực hiện được hành vi đó nhằm thỏa mãn dục vọng của mình;
  • Chủ thể của hai tội phạm:  là bất kỳ người nào có đủ điều kiện chung về độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự. Chủ thể tội phạm phải là nam giới, nữ giới chỉ là đồng phạm khác;
  • Khách thể của cả hai loại tội này: là xâm phạm đến quyền con người nói chung.

2. Điểm khác nhau:

Tội Hiếp dâm Tội Cưỡng dâm
Hành vi – Dùng vũ lực;

– Đe dọa dùng vũ lực;

– Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân;

– Thủ đoạn khác

Nhằm giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

– Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
Nạn nhân Người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Trường hợp nạn nhân là người dưới 16 tuổi sẽ cấu thành Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự

Phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội.

– Trường hợp nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và đang ở trong tình trạng quẫn bách hoặc lệ thuộc người phạm tội sẽ cấu thành Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tại Điều 144 Bộ luật hình sự.

– Trường hợp nạn nhân là người dưới 13 tuổi sẽ cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi tại Điều 142 Bộ luật hình sự)

Hình phạt Thấp nhất là 02 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Thấp nhất là 01 năm tù, cao nhất là 18 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tham khảo thêm Tội hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù theo quy định bộ luật hình sự?

Như vậy, hiếp dâm và cưỡng dâm đều xảy ra việc giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác. Tuy nhiên, hiếp dâm là dùng vũ lực hoặc lợi dùng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của họ. Còn cưỡng dâm là dùng thủ đoạn khiến người khác phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với mình.

Trên đây là tư vấn của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT CHÍNH LUẬT về So sánh Tội hiếp dâm và cưỡng dâm. Quý vị còn bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề hình sự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0987062757/0911111099  để được tư vấn bởi Luật sư của Luật Việt Chính.

Bài viết liên quan