Tham khảo mẫu đơn đề nghị về trả lời thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ TRẢ LỜI THÔNG BÁO KHÔNG THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đang làm thủ tục sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai. Tuy nhiên, tháng 4/2023 tôi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai. Tôi đã đi hỏi thăm ở nhiều nơi về tình trạng hồ sơ của tôi thì được mọi người nói rằng yêu cầu của văn phòng đăng ký đất đai là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy tháng 9/2023 tôi đã viết đơn khiếu nại về hành vi trên. Khoảng 10 ngày sau tôi nhận được thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại, với lý do thời hiệu khởi kiện đã hết. Luật sư cho tôi hỏi tôi nên làm gì tiếp theo ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tùy vào từng trường hợp vụ việc vụ thể mà chúng ta có thể làm các loại đơn khác nhau. Trong bài viết dưới đây Luật Việt Chính sẽ gợi ý cho bạn mẫu đơn đề nghị, giúp cho bạn tham khảo. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ TRẢ LỜI THÔNG BÁO KHÔNG THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Tải về: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn:

(1) và (3): Ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp có thẩm quyền. Ví dụ: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội

(2): Ghi đầy đủ thông tin của người làm đơn

(4) Tóm tắt lại nội dung diễn biến sự việc

(5) Ghi rõ những yêu cầu cần được giải quyết

(6) Ký, ghi rõ họ tên

Ví dụ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi:  Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A.

Người gửi đơn: Lê Thị D

Sinh năm: 1952

Căn cước công dân số 01234567890 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021

Nơi cư trú: Tổ 00, phường Lĩnh N, quận HM, thành phố H.

Tôi viết đơn này để yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai A nội dung như sau:

Ngày 18/11/1995, tôi có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng dụng đất đối với thửa đất có diện tích 75m2 (nằm trong thửa đất ban đầu có diện tích 386m2 thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Lê Văn M). Tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1234/QĐ-UB do UBND quận HM, thành phố Hà Nội ban hành ngày 08/9/2005. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo các Giấy nộp tiền ngày 04/4/2022. Khi tôi tới Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM để nhận Giấy chứng nhận theo quy định thì bị từ chối với lý do được nêu trong Thông báo số: 18/TB-CNQHM ngày 29/4/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM yêu cầu tôi phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện TT cấp cho ông Lê Văn M ngày 30/12/1993 thì mới được nhận Giấy chứng nhận của mình. Sau quãng thời gian dài, Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM vẫn tiếp diễn hành vi không trả kết quả cho tôi. Qua đối chiếu với các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tế, tôi nhận thấy hành vi trên là trái pháp luật và bất hợp lý. Do đó, ngày 26/9/2023 tôi đã làm đơn khiếu nại về hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM. Tuy nhiên, ngày 10/11/2023 tôi nhận được Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A. Theo thông báo thì thời hiệu khiếu nại đối với Thông báo số: 18/TB-CNQHM ngày 29/4/2022 đã hết. Sau khi kiểm tra lại thông báo nêu trên thì tôi nhận thấy có nhiều sai phạm, thiếu sót cần phải được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Cụ thể như sau:

1. Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC không đúng theo mẫu đã được quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP, trong trường hợp không thụ lý giải quyết khiếu nại thì gửi Thông báo theo mẫu số 4 được ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC đã không phù hợp với mẫu theo quy định và phát sinh rất nhiều thiếu sót. Cụ thể như sau:

– Không nêu tóm tắt nội dung khiếu nại: Trong mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP có mục (5) cần phải nêu tóm tắt về nội dung khiếu nại. Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC đã không nêu nội dung này. Chính vì vậy, không chỉ hình thức không được đảm bảo mà nội dung đã phát sinh những sai sót không thể chấp nhận được (sẽ được đề cập trong phần sau);

– Không nêu rõ lý do không giải quyết khiếu nại: Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC có đề cập tới việc hết thời hiệu nhưng không nêu rõ lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại. Theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP có mục (6) đề cập tới việc phải nêu rõ lý do. Cách trình bày trong Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC như vậy là thiếu tính đồng nhất, gây khó hiểu cho tôi. Nếu tôn trọng quy định của Chính Phủ thì phải trình bày như sau: “Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011, cơ quan chức năng nhận thấy, đơn khiếu nại của bà Lê Thị Du không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây:[Trình bày lý do rõ ràng]”;

– Thông báo của Quý cơ quan không gửi tới cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

2. Xác định sai đối tượng khiếu nại

Theo nội dung đơn khiếu nại ngày 26/9/2023, đối tượng khiếu nại là Hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM, không phải là thông báo số: 18/TB-CNQHM ngày 29/4/2022 của Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM.

Ngay từ phần mở đầu của đơn khiếu nại tôi đã viết rõ: “Tôi viết đơn này để khiếu nại hành vi hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội”. Thế nhưng, Thông báo số 4321/TB-VPĐKĐĐ-KTĐC lại cho rằng tôi khiếu nại Thông báo số: 18/TB-CNQHM ngày 29/4/2022. Như vậy, không rõ là Quý cơ quan đã nghiêm túc, đã tôn trọng đơn thư của công dân hay chưa? Hành vi không trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi vẫn đang tiếp diễn nên hoàn toàn nằm trong thời hiệu khiếu nại theo quy định.

Thực ra tôi gửi đơn tới Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A không phải vì mong muốn sẽ được giải quyết khiếu nại lần 1 mà bởi vì tôi mong muốn với tư cách là cơ quan cấp trên, Quý vị sẽ giám sát, chuyển đơn của tôi đến với Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM để họ tôn trọng tôi, tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên, chính Quý vị đã hiểu sai cơ bản nội dung đơn của tôi khiến tôi rất thất vọng. Và thực tế thì đến nay đã 20 ngày trôi qua, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM vẫn chưa có bất cứ thông báo nào gửi đến tôi. Trong khi đó, theo quy định, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thì phải thụ lý hoặc không thụ lý và thông báo cho tôi được biết. Qua đó có thể thấy dù có sự hời hợt nhưng Quý vị còn để tâm đến một công dân thấp cổ bé họng như tôi còn Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM thì hoàn toàn không thể hiện được sự tôn trọng dành cho công dân, dành cho pháp luật.

3. Nội dung đề nghị

Thông qua đơn này, tôi kính đề nghị Quý vị kiểm tra, giám sát, đôn đốc Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai A – Chi nhánh quận HM thực hiện xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của tôi theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không thỏa đáng thì tôi sẽ khiếu nại lần 2 theo quy định. Khi đó thì thẩm quyền sẽ thuộc về Quý vị và mong rằng Quý vị sẽ nghiên cứu đơn của tôi một cách thấu đáo, nghiêm túc hơn.

Tôi chân thành cảm ơn!                                                                                       

                                                                                                Người làm đơn

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO

Khi nhận được thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại bạn cần xem xét hình thức và nội dung của văn bản đó đúng quy định của pháp luật hay không. Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại ban hành có đúng với có biểu mẫu quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP

Do đó, khi nhận được thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại bạn nên kiểm tra một số nội dung như:

– Hình thức có tuân thủ theo biểu mẫu quy định;

– Nội dung phải có đầy đủ các mục theo biểu mẫu;

– Đối tượng khiếu nại có đúng theo đơn khiếu nại đã gửi không;

– Lý do không thụ lý giải quyết khiếu nại có hợp lý, đúng theo quy định của pháp luật;

– Người ký thông báo có đúng thẩm quyền.

…..

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quy định của pháp luật, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Bài viết liên quan