Thủ tục đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể tạm thời gặp khó khăn nên quyết định tạm ngừng kinh doanh. Và khi muốn hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn đăng ký tạm ngừng thì doanh nghiệp cần phải làm gì? Thủ tục đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo như thế nào?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

– Thông tư 02/2023/TT-BKĐT.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN THÔNG BÁO LÀ GÌ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thời hạn mỗi lần thông báo tạm ngừng kinh doanh không quá một năm

Như vậy, có thể hiểu hoạt động kinh doanh trước thời hạn thông báo là việc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trở lại trong khoảng thời gian thông báo tạm ngưng kinh doanh. Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thông báo tạm ngưng kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/01/2014, nhưng ngày 15/08/2023 doanh nghiệp trở lại hoạt động kinh doanh. Theo đó, Doanh nghiệp A đã hoạt động kinh doanh trước thời hạn thông báo. Vì vậy, doanh nghiệp A cần thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 12/08/2023.

Tham khảo: Thủ tục tiếp tục tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO

– Thông báo đăng ký hoạt động trở lại theo Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT;

– Văn bản ủy quyền (trường hợp ủy quyền);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của người ủy quyền (CMND/CCCD/Hộ chiếu).

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRƯỚC THỜI HẠN THÔNG BÁO

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ online cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đã scan (định dạng file PDF).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng 02 phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Lưu ý: Hiện nay các thủ tục đăng ký doanh nghiệp chủ yếu thực hiện bằng thủ tục online. Tại một số tỉnh thành phố như Hà Nội, TP HCM,… chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực truyến.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết liên quan