Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

THỦ TỤC THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Hiện nay, các doanh nghiệp thường lập nhiều địa điểm kinh doanh nhằm tăng độ phủ thương hiệu, dễ dàng tiếp cận đến các đối tác và cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vậy thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh công ty được thực hiện như thế nào?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

ĐIỀU KIỆN THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Để thông báo lập địa điểm kinh doanh, công ty cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

Công ty/chi nhánh mẹ: phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhanh;

– Tên địa điểm kinh doanh:

+ Được lập từ các chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu;

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm “tên công ty” cộng với cụm từ “địa điểm kinh doanh”;

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

+  Tên địa điểm kinh doanh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do địa điểm kinh doanh phát hành.

+ Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài

+ Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

– Địa chỉ địa điểm kinh doanh: không được đặt tại chung cư có mục đích để ở, nhà tập thể;

– Ngành nghề kinh doanh: Địa điểm kinh doanh hoạt động ngành nghề phụ thuộc vào công ty mẹ và trong giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh.

HỒ SƠ THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh công ty bao gồm:

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục II-7 (Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

– Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền (nếu trường hợp ủy quyền).

Lưu ý:

– Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THÔNG BÁO THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị đầy đủ 01 Thông báo theo mẫu quy định (Người đại diện theo pháp luật ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có);

Lưu ý: việc lựa chọn đặt tên địa điểm kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Có 03 hình thức nộp hồ sơ như sau:

– Nộp trực tiếp

– Nộp trực tuyến tại

– Nộp qua đường bưu điện

Lưu ý: Hiện nay, một số tỉnh thành phố chỉ chấp nhận hình thức nộp hồ sơ trực tuyến tại. Do đó, cần tìm hiểu rõ về quy định nộp hồ sơ ở từng địa phương để tránh mất thời gian, tiền bạc và công sức đi lại.

Bước 4: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Bước 5: Nhận kết quả

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

– Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng;

– Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính của công ty hoặc chi nhánh chủ quản;

– Địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản;

– Địa điểm kinh doanh vẫn phải nộp thuế môn bài hàng năm.

Bài viết liên quan