Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN

 KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE

Karaoke vốn là một loại hình giải trí được đông đảo người Việt Nam ưa thích. Do đó, kinh doanh karaoke trở thành một ngành nghề kinh doanh hấp dẫn với lợi nhuận cao, lượng khách hàng dồi dào. Tuy nhiên, đại dịch covid và những điều kiện kinh doanh ngặt nghèo đã khiến ngành karaoke đứng bên bờ vực sụp đổ. Trong nguy có cơ, chính thời khắc này lại là cơ hội cho những nhà kinh doanh bản lĩnh, bắt đáy của thị trường. Vậy để mở quán karaoke cần xin những giấy phép gì và cần phải đáp ứng những điều kiện nào, hãy cũng Luật Việt Chính tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP

Nghị định số 54/2019/NĐ-CP

Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KARAOKE

Để mở quán karaoke thì về cơ bản các bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;

3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động (trừ thiết bị báo cháy nổ) để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Đáp ứng quy định về an ninh, trật tự.

THẨM QUYỀN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE

1. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

2. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo mẫu do Luật Việt Chính tổng hợp

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động Karaoke (Minh họa)

TRÌNH TỰ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE

1. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến 01 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện theo quy định, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau: 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh; 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh; đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE

1. Trường hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

2. Trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc chủ sở hữu phải thực hiện điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và thực hiện các quy định có liên quan của Luật doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh “theo mẫu được Luật Việt Chính tổng hợp) đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

4. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

5. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các nội dung thay đổi và cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã được điều chỉnh. Trường hợp không cấp Giấy phép điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động kinh doanh Karaoke (Minh họa)

YÊU CẦU TẠM DỪNG KINH DOANH KARAOKE

1. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh yêu cầu tạm dừng kinh doanh bằng văn bản khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm các điều kiện kinh doanh karaoke nhưng chưa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản;

b) Vi phạm lần thứ hai về trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh karaoke

2. Văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh phải nêu rõ hành vi vi phạm, thời điểm và thời hạn tạm dừng. Việc xác định thời hạn tạm dừng căn cứ vào mức độ vi phạm, thời hạn khắc phục do cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quyết định. Thời hạn tạm dừng không quá 03 tháng.

3. Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải dừng kinh doanh theo yêu cầu và khắc phục vi phạm.

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

1. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

b) Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản;

c) Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục;

d) Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

đ) Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm;

e) Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh phải nộp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp cho cơ quan ban hành Quyết định thu hồi.

3. Cơ quan ban hành Quyết định thu hồi phải đăng tải thông tin về việc thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trên trang Thông tin điện tử của cơ quan.

Hi vọng với những thông tin trên, Quý độc giả có thể có được những thông tin cơ bản về thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke nhằm chủ động với những kế hoạch của mình.

Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ trực tiếp về các vấn đề khác của pháp luật, bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau:

Gọi điện tới số điện thoại 0911.111.099 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày yêu cầu tư vấn.

Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

Bài viết liên quan