Biên bản kiểm tra An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA

AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hiện nay, mẫu biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP là mẫu biên bản kiểm tra PCCC mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

CÔNG AN THÀNH PHỐ ………..

CÔNG AN HUYỆN ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 10

BH theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

 

Hồi …. giờ …. phút ngày …. tháng …. năm 20…. tại Nhà xưởng sản xuất của ông …………………

Địa chỉ: ………………………………

Chúng tôi gồm:

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện …………..:

…………………                                    Chức vụ: Cán bộ

Đại diện Ủy ban nhân dân xã …………………

Thiếu tá …………….                             Chức vụ: Phó trưởng CAX

Ông …………………                            Chức vụ: Công chức địa chính

Thượng úy ………………..                    Chức vụ: Cán bộ CAX

Đại diện Công ty điện lực …………..:

Ông ………………..                              Chức vụ: Cán bộ

Đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với Nhà xưởng sản xuất ông ………………… (gọi tắt là cơ sở) tại địa chỉ trên.

Đại diện chủ đầu tư

– Ông: ………………….                          Chức vụ: Chủ đầu tư.

Cơ sở có tọa độ tại vị trí:

Kinh độ:….”….”….”

Vĩ độ:….”….”….”

Tham khảo: Thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Tình hình và kết quả như sau:

I. TRÌNH BÀY CỦA CƠ SỞ

Ông …………… đại diện cơ sở báo cáo công tác PCCC:

– Nhà xưởng sản xuất được xây dựng trên nền diện tích đất 1,1ha được xây dựng tại địa chỉ ………………………………..

– Hiện tại ông …………….. đang cho 04 đơn vị thuê lại mặt bằng gồm:

+ Ông ……………..: 1000m2 đất – kho chứa sắt thép dựng nhà xưởng.

+ Ông …………… : 1500m2 – kho chứa giấy carton.

+ Bà …………………..: 1600m2 – sử dụng làm kho chứa gạch.

+ Công ty …………………….: 500m2 sản xuất đồ gỗ nội thất.

– Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Chủ đầu tư thường xuyên nhắc nhở các đơn vị đảm bảo an toàn PCCC tại các đơn vị cho thuê.

II. KIỂM TRA HỒ SƠ

1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC&CNCH

* Kiểm tra hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC theo  các nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 149/2020/TT-BCA, cụ thể:

+ Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC, quyết định phân công, chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác PCCC của cơ sở: Không có.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế; văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC: Không có.

+ Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí công năng của các hạng mục, dây truyền công nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Không có

+ Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở: Không có.

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp: Không có.

+ Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy: Không có.

+ Phương án cứu nạn cứu hộ mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Không có.

+ Biên bản kiểm tra an toàn PCCC của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, văn bản kiến nghị về công tác PCCC, biên bản vi phạm, quyết định xử lý vi phạm hành chính về PCCC, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan thẩm quyền: Không có.

+ Tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về PCCC của cơ sở: Không có.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn PCCC định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 3 điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Không có

+ Báo cáo vụ cháy, nổ: Từ khi hoạt động cơ sở chưa để xảy ra cháy nổ.

+ Tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực theo quy định: Không có

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Không có.

Kết luận: Cơ sở không xây dựng hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động PCCC&CNCH theo quy định.

III.KIỂM TRA THỰC TẾ: Tại thời điểm kiểm tra

1. Công tác đầu tư xây dựng trong lĩnh vực PCCC

1.1. Quy mô:

– Công trình nhà xưởng và văn phòng của ông ……………được xây dựng trên nền diện tích đất khoảng 1,1ha, có diện tích xây dựng gồm 2500m2, diện tích đất còn lại dùng làm không lưu. Cơ sở được chia thành 02 nhà xưởng sản xuất, mỗi nhà xưởng có diện tích khác nhau được sử dụng cho các đơn vị khác nhau thuê lại.

1.2 Thời điểm xây dựng:

– Nhà xưởng sản xuất: xây dựng năm 2021, đi vào hoạt động: 2022.

1.3 Phân loại cơ sở: cơ sở thuộc phụ lục II, V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

1.4 Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu: Quy mô như tại mục 1.1

Cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết về PCCC và nghiệm thu về PCCC theo phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

1.5 Kết luận: Cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

2. Kiểm tra thực tế

2.1. Giao thông phục vụ chữa cháy:

– Bên ngoài: Cơ sở tiếp giáp đường ……………., mặt đường đổ bê tông chịu lực, các xe chữa cháy và xe chuyên dụng di chuyển dễ dàng.

– Đường giao thông bên trong: Bên trong cơ sở có đường nội bộ lớn, các xe di chuyển dễ dàng.

2.2. Khoảng cách PCCC: Nhà xưởng sản xuất có hướng Đông, hướng Bắc tiếp giáp đất trống, hướng Nam tiếp giáp đất trống.

2.3 Bố trí mặt bằng:

+ Ông …………..: 1000m2 đất – gia công cột chịu lực dựng nhà xưởng.

+ Ông …………… : 1500m2 – xưởng ép giấy.

+ Bà ………………: 1600m2 – sử dụng làm kho chứa gạch

  + ……………………: 500m2 sản xuất đồ gỗ nội thất.

2.4 Bậc chịu lửa: Các nhà xưởng có kết cấu khung thép, vách quây tôn, mái lợp tôn. Bậc chịu lửa bậc IV.

2.5. Ngăn cháy lan: Các khu vực được ngăn cách với nhau bằng tôn.

2.6. Lối thoát nạn:

Nhà xưởng sản xuất có nhiều cửa thoát nạn, chiều cao 04m rộng 04m hướng thẳng ra đường ngõ.

Kết luận: Đảm bảo.

2.7. Giải pháp chống tụ khói: Thoát khói tự nhiên.

Kết luận: Đảm bảo.

2.8. Phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở:

– Bình chữa cháy: Các cơ sở đã tự chủ động trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, tuy nhiên không đảm bảo số lượng.

2.9 Nguồn nước phục vụ chữa cháy

– Nguồn nước bên trong: cơ sở có 01 bể nước 20m3.   

– Nguồn nước bên ngoài: Ao nước thôn ………….. cách cơ sở 100m.

2.10. Hệ thống điện:

Tại thời điểm kiểm tra đường dây dẫn điện trong nhà xưởng đã được đi bảo vệ trong ống gen, cầu dao đã được bảo vệ trong hộp bảo vệ.

2.11 Hệ thống chống sét: Đã lắp đặt hệ thống dẫn chống sét tĩnh điện.

2.12 Việc chấp hành các nội quy, quy định về PCCC:

Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt sai quy định.

2.13 Công tác thường trực bảo vệ tại khu vực: Trong giờ hành chính có 05 nhân viên làm việc trong công ty.

2.14: Công tác trật tự xây dựng: Cơ sở được xây dựng trên nền diện tích đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, có thời hạn sử dụng đến năm 2063.

Tham khảo: Thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini

IV. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

 Để đảm bảo an toàn PCCC đối với cơ sở trong quá trình hoạt động, thực hiện nghiêm túc Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC hiện hành. Công an huyện …………. yêu cầu cơ sở phối hợp cùng các đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau:

1. Việc thực hiện trách nhiệm PCCC:

        Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC năm 2013.

2. Việc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở:

Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 20 Luật PCCC năm 2001; Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành: Thực hiện ngay và duy trì thường xuyên

3. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC:

– Tổ chức xây dựng hồ sơ quản lý theo dõi, hoạt động PCCC đảm bảo theo Điều 4, Thông tư số 149/2020/TT-BCA, phương án chữa cháy của cơ sở mẫu PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính Phủ trình Công an huyện …………… phê duyệt; Xây dựng và phê duyệt phương án CNCH của cơ sở theo mẫu 04 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành xong trước 31/12/2023.

4. Hệ thống phương tiện PCCC:

– Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC đã được trang bị tại cơ sở đảm bảo theo TCVN 3890:2023.

Thời hạn hoàn thành: Định kỳ theo quy định

– Trang bị bổ sung phương tiện PCCC đảm bảo theo TCVN 3890:2023.

Thời hạn hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

5. Hệ thống điện, chống sét:

– Nghiêm cấm việc đấu nối câu mắc điện. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, dây điện đi trong ống gen, sử dụng các thiết bị điện đúng theo công suất được thiết kế, cầu dao, aptomat đi trong hộp kín theo TCVN 9206/2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng.

Thời hạn hoàn thành: Duy trì thường xuyên

* Định kỳ tổ chức đo điện trở chống sét cho nhà, công trình đảm bảo theo quy định tại TCVN 9385:2012.

Thời hạn hoàn thành: Định kỳ theo quy định

6. Thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC.

 – Phối hợp với đơn vị có chức năng lập hồ sơ thiết kế trình cơ quan Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt về PCCC đảm bảo theo quy định tại Điều 13 Nghị Định số 136/2020/NĐ-CP.

Thời hạn hoàn thành :Hoàn thành xong trước Quý II/2024.

Công trình phải được nghiệm thu về PCCC đảm bảo theo quy định tại Điều 15 Nghị định 136/2020/NĐ-CP trước khi đưa vào sử dụng.

(Thời hạn hoàn thành: Xong trước quý III/2024).

Để đảm bảo an toàn PCCC đối với cơ sở, thực hiện nghiêm túc Luật PC&CC và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PC&CC hiện hành. Công an huyện …………. – Đội cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu Ông …………….. dừng ngay việc hoạt động kinh doanh, sản xuất tại địa điểm nêu trên và chỉ được phép đi vào hoạt động khi thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 20 Luật PC&CC năm 2001; Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Tham khảo: Đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy, nổ năm 2023

*Cam kết của cơ sở:

– Cơ sở cam kết có phương án thực hiện các kiến nghị nêu tại biên bản kiểm tra này và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện theo đúng thời hạn.

– Cơ sở cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố, cháy nổ tại nhà xưởng.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã được đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

 

 

 

 

……………………………

 

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Bài viết liên quan