Thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHO CHUNG CƯ MINI

Sau vụ cháy chung cư mini thương tâm tại số nhà 37 ngách 29/70 Khương Hạ, phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vấn đề phòng cháy chưa cháy của nhà chung cư mini đang được cơ quan nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, siết chặt quản lý. Để biết nhà chung cư mini đã đi vào sử dụng đã đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy hay chưa, về mặt pháp lý, chung cư mini cần phải có Giấy phép phòng cháy chữa cháy hay còn được gọi là Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

Bài viết dưới đây của Việt Chính Luật sẽ giúp bạn đọc nắm được thủ tuch xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini.  

Căn cứ pháp lý:

– Luật phòng cháy chữa cháy 2001;

– Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

I. Giấy phép phòng cháy chữa cháy là gì?

Giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC) là văn bản pháp lý chứng minh việc cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đã đủ điều kiện về phòng cháy chữa, do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Đối với một số ngành nghề kinh doanh, Giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC) là loại Giấy phép con bắt buộc phải có để cơ sở đi vào hoạt động.

Thủ tục xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini

II. Chung cư mini là đối tượng bắt buộc phải xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Nghị đình 136/2020/NĐ-CP, tại Phụ lục 1, mục 2 quy định nhà chung cư; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá; nhà hỗn hợp là một trong các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên thuộc diện một trong các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Đối với nhà chung cư cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 2.500 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 1.500 m3 trở lên thuộc cơ sở do công an quản lý; Trường hợp nhà chung cư cao dưới 5 tầng và có khối tích dưới 5.000 m3; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 2.500 m3; nhà hỗn hợp cao dưới 5 tầng và có tổng khối tích dưới 1.500 m3 thuộc cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

Cũng tại Phụ lục V, Nghị định 136/2020/NĐ – CP quy định, nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên; nhà hỗn hợp cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000 m3 trở lên là cơ sở thuộc diện thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Như vậy, từ các quy định trên, có thể thấy được rằng, chung cư mini nói chung, không phụ thuộc vào số tầng, là đối tượng thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và là các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền quản lý về phòng cháy chữa cháy của chung cư mini sẽ phụ thuộc vào quy mô của chung cư mini. Đối với những chung cư mini có từ 7 tầng trở lên, hoặc có khối tích từ 5.000m2 trở lên bắt buộc phải có Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

III. Điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini

Theo quy định tại Điều 5, nghị định 136/2020/NĐ – CP quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên như sau:

“a) Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

b) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 Nghị định này;

c) Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

đ) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

e) Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục Vban hành kèm theo Nghị định này, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự”.

Đối với nhà chung cư mini dưới 5 tầng hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở xuống thì điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy được quy định như sau:

– Các điều kiện quy định tại các điểm a, c và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ – CP (như trên);

– Phải có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

– Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

IV. Hồ sơ xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC;

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy; văn bản nghiệm thi về việc phòng cháy, chữa cháy đối với những nhà chung cư mini mới cải tạo hay mới xây dựng cần phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy khi hoán cải hay đóng mới; bản sao chứng thực biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.

– Danh sách nhân viên đã được huấn luyện về PCCC;

– Bảng thống kê các phương tiện PCCC;

– Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở;

– Phương án chữa cháy.

V. Quy trình xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy

– Việc chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng. Số lượng hồ sơ tương đối nhiều, đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ rất cao. Do vậy, Quý khách hàng có nhu cầu xin Giấy phép có thể liên hệ với Việt Chính Luật – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy để có thể tiết kiệm thời gian và chi phí.

Việt Chính Luật với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực xin Giấy phép con sẽ hỗ trợ Quý khách hàng những công việc sau:

– Yêu cầu cung cấp và nhận ủy quyền của Quý khách hàng thu thập hồ sơ một cách đầy đủ, chính xác nhất;

– Soạn thảo hồ sơ, đơn đề nghị theo quy định;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối với trường hợp Quý khách hàng tự thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy, sau khi đã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, tùy quy mô của nhà chung cư mini,  quý khách hàng sẽ tới một trong 02 cơ quan đó là Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Trường hợp Quý khách hàng ủy quyền cho Việt Chính Luật thực hiện thủ tục sẽ có thêm văn bản ủy quyền do Việt Chính Luật chuẩn bị.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ: Trả phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tù thứ 2 – đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ);

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền đi kiểm tra thực tế

Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đủ hồ sơ theo thẩm quyền, sẽ tiến hành kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của chung cư mini trên thực tế. Do đó, Quý khách hàng cần phải thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Bước 5: Nhận kết quả

Thời hạn giải quyết hồ sơ và nhận kết quả là từ 10-15 ngày làm việc không bao gồm thời gian cơ quan nhà nước xác minh, làm việc với cơ quan hữu quan để cung cấp thông tin.

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin Giấy phép con đặc biệt trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy, Việt Chính Luật đảm bảo sẽ làm hài lòng Quý khách hàng về việc chất lượng dịch vụ uy tín, nhanh chóng, tiết kiệm nhất thị trường. Quý khách hàng có nhu cầu, hãy liên hệ với chũng tôi theo hotline 0911.111.099 hoặc 0987.062.757 chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

 

Bài viết liên quan