Đất không sử dụng bao nhiêu lâu thì bị nhà nước thu hồi

ĐẤT KHÔNG SỬ DỤNG BAO NHIÊU LÂU THÌ BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI

Hiện nay, người dân có xu hướng lựa chọn các con đường làm ăn, phát triển kinh tế khác thay vì trồng trọt, canh tác sử dụng đất nông nghiệp. Do đó, các diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, lại không có nhiều người biết rằng việc bỏ hoang không sử dụng đất như vậy sẽ bị nhà nước thu hồi đất. Vậy đất không sử dụng bao nhiêu năm thì bị nhà nước thu hồi.

CÁC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai năm 2013, nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Việc bỏ hoang, không sử dụng đất là hành vi vi phạm về đất đai và do đó, có thể bị nhà nước quyết định thu hồi.

Tham khảo: Thu hồi đất là gì? Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

ĐẤT BỎ HOANG BAO LÂU THÌ BỊ THU HỒI

Theo khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

“Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.”

Như vậy, việc bỏ hoang đất, không canh tác, sử dụng đất liên tục trong khoảng thời gian sẽ bị thu hồi, cụ thể:

Đối với đất trồng cây hàng năm, sẽ bị thu hồi nếu không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục.

Đối với đất trồng cây lâu năm, sẽ bị thu hồi nếu không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục.

Đối với đất trồng rừng, sẽ bị thu hồi nếu không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Tham khảo: Đất đã có thông báo thu hồi thì có mua bán được không ?

ĐẤT KHÔNG SỬ DỤNG LIÊN TỤC BỊ THU HỒI CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG KHÔNG

Đất bị bỏ hoang, không sử dụng liên tục và bị thu hồi theo quy định thì không được bồi thường. Cụ thể, Điều 82 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định trên đất bị thu hồi do không sử dụng thì sẽ không được nhà nước bồi thường. Do đó, người dân cần lưu ý canh tác sử dụng để tránh trường hợp bị nhà nước thu hồi đất vì lý do trên.

Bài viết liên quan