Điều kiện để người lao động được hưởng tháng lương thứ 13 quy định như thế nào ?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC HƯỞNG THÁNG LƯƠNG THỨ 13 QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Một trong những quyền lợi được nhiều người lao động quan tâm dịp cuối năm đó là tháng lương thứ 13. Vậy lương tháng thứ 13 là gì, điều kiện để người lao động được hưởng lương tháng thứ 13 quy định như thế nào ? Hãy cùng Luật Việt Chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

1. Lương tháng thứ 13 là gì ?

  Tháng lương thứ 13 được hiểu là khoản tiền thưởng được thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, và là khoản lương không bắt buộc phải có. Khoản lương cuối năm này được đưa ra nhằm mục đích hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc.

  Khái niệm lương tháng thứ 13 chưa được quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao động năm 2019. Tuy nhiên, để hiểu được bản chất của khoản phúc lợi này, cần căn cứ vào khái niệm tiền thưởng tại điều 104 Bộ Luật Lao động 2019, cụ thể:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Lương tháng thứ 13 được nhiều Doanh nghiệp sử dụng như một chính sách phúc lợi dành cho người lao động để thu hút, giữ chân và động viên họ cố gắng nỗ lực hơn trong công việc và gắn bó với Doanh nghiệp.

Lương tháng 13 không phải là một khoản lương bắt buộc mà chỉ là một khoản thưởng mà doanh nghiệp, tổ chức có thể trả cho người lao động theo sự thỏa thuận hoặc quyết định của chủ doanh nghiệp. Pháp luật không có quy định cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận về việc nhận tiền thưởng tháng 13, thì doanh nghiệp phải chi trả số tiền đó.

Như vậy, lương tháng thứ 13 là tên gọi quen thuộc do người sử dụng lao động và người lao động tự định nghĩa cho khoản thưởng cuối năm.

Tham khảo thêm: Quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay

Ảnh Minh họa

2. Điều kiện để người lao động được hưởng lương tháng thứ 13

Doanh nghiệp chỉ phải trả lương tháng 13 (tiền thưởng) cho người lao động khi đáp ứng đủ cả 03 điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp đã ban hành quy chế thưởng hợp pháp, đã công bố công khai quy chế thưởng tại nơi làm việc;

– Người lao động đã đáp ứng đủ các điều kiện thưởng Tết trong quy chế thưởng đã được công bố đó;

– Người lao động vẫn còn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp đến thời điểm tính lương tháng thứ 13.

Như vậy, người lao động được hưởng lương tháng thứ 13 khi đáp ứng các điều kiện nêu trên. Nếu doanh nghiệp gặp thua lỗ hoặc người lao động không đáp ứng đủ các điều kiện thưởng Tết, thì doanh nghiệp có thể không trả lương tháng 13 cho người lao động.

Tham khảo thêm: Thử việc nghỉ không thông báo có được trả lương?

3. Lương tháng thứ 13 được tính như thế nào?

Lương tháng thứ 13 là một khoản thưởng mà một số doanh nghiệp trả cho người lao động vào cuối năm, thường là vào dịp Tết Nguyên đán. Lương tháng thứ 13 không phải là một khoản lương bắt buộc mà chỉ là một khoản thưởng mà doanh nghiệp, tổ chức có thể trả cho người lao động theo thỏa thuận hoặc quyết định của chủ doanh nghiệp.

Cách tính lương tháng thứ 13 sẽ phụ thuộc vào quy định của từng doanh nghiệp và thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Thông thường, lương tháng thứ 13 sẽ được tính dựa trên một trong hai cách sau:

Cách 1: Nếu người lao động đã làm việc đủ 12 tháng thì:

Lương tháng thứ 13 = Tiền lương trung bình 12 tháng trong năm

Cách 2: Nếu người lao động không làm đủ 12 tháng thì:

Lương tháng thứ 13 = (số tháng làm việc trong năm/12) x tiền lương trung bình 12 tháng trong năm

Như vậy, nếu trong hợp đồng có ghi khoản lương tháng thứ 13, người lao động có thể căn cứ theo cách tính trên đây để tính mức tiền lương tháng 13 đối với trường hợp của mình.

 

Bài viết liên quan