Kinh doanh giống cây trồng có phải xin phép không

KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ PHẢI XIN GIẤY PHÉP KHÔNG

Thưa luật sư, gần đây tôi thấy ở địa phương tôi bà con đẩy mạnh việc đưa các giống cây trồng mới vào canh tác theo lời quảng cáo của bọn gian thương. Kết quả không được như mong đợi vì giống cây trồng kém chất lượng, không đúng như quảng cáo. Vì vậy, tôi có ý định kinh doanh giống cây trồng để phục vụ bà con những giống cây chất lượng, xứng đáng với đồng tiền của bà con. Nhưng tôi không biết có phải đăng ký, xin giấy phép kinh doanh gì không. Luật sư có thể giải đáp thắc mắc cho tôi không?

Chào bạn! Luật Việt Chính rất trân trọng tâm huyết của bạn đối với bà con nông dân. Trước khi tư vấn, chúng tôi hi vọng bạn sẽ đạt được mơ ước của mình để giúp cho bà con nông dân mùa màng bội thu cũng như nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình bạn. Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều tổ chức, cá nhân. Để giải đáp câu hỏi của bạn, chúng ta cần phải dựa vào các quy định của pháp luật.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Luật Đầu tư năm 2020

Luật Trồng trọt năm 2018

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP

Nghị định số 31/2023/NĐ-CP

1. THẾ NÀO LÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

Trước hết, cần phải tìm hiểu về khái niệm “giống cây trồng” theo khoản 5, Điều 2, Luật Trồng trọt năm 2018: “Giống cây trồng là một quần thể cây trồng có thể phân biệt được với quần thể cây trồng khác thông qua sự biểu hiện của ít nhất là một đặc tính và di truyền được cho đời sau; đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống; có giá trị canh tác, giá trị sử dụng; bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và giống nấm ăn.”

Kinh doanh giống cây trồng là hoạt động mua bán, sản xuất, nhập khẩu,… hoặc các hoạt động khác đối với giống cây trồng nhằm tạo ra lợi nhuận.

Thế nào là kinh doanh giống cây trồng

Kinh doanh là một hoạt động kinh tế, liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ liên tục và thường xuyên, được tiến hành một cách độc lập, thường vì mục đích tạo ra lợi nhuận. Do đó kinh doanh giống cây trồng là hoạt động sản xuất, buôn bán phân phối giống cây trồng nhằm mục đích sinh lời cho người kinh doanh.

2. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

Hoạt động kinh doanh giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 22 Luật trồng trọt năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có giống cây trồng hoặc được ủy quyền của tổ chức, cá nhân có giống cây trồng được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc đã tự công bố lưu hành giống cây trồng;

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có địa điểm giao dịch hợp pháp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng.

3. Trước khi buôn bán giống cây trồng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gửi thông báo qua thư điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng các thông tin sau: Địa chỉ giao dịch, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng phải có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, gồm: Thông tin về hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống; hồ sơ chất lượng lô giống, nhãn phù hợp quy định tại Điều 10 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP. .

Đối với giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải có thêm thông tin về nguồn vật liệu nhân giống đã sử dụng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, số lượng cây, thời gian giao nhận cây.

3. CÓ PHẢI XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG KHÔNG

Theo những nội dung trên, có những điều kiện nhất định phải đáp ứng để được kinh doanh giống cây trồng nhưng không phải xin “giấy phép con” để được kinh doanh. Do đó, bạn có thể tiến hành kinh doanh giống cây trồng mà không cần xin giấy phép con nhưng phải chú ý 2 điểm:

Kinh doanh giống cây trồng có cần phải xin phép không

Thứ nhất, trước khi kinh doanh thì phải thông báo cho Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Thứ hai, đảm bảo giấy tờ, nguồn gốc của cây giống hợp lệ.

NHỮNG VƯỚNG MẮC KHÁC

Có phải thành lập doanh nghiệp để kinh doanh buôn bán giống cây trồng?

Các điều kiện nêu trên không có nội dung bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, do kinh doanh giống cây trồng không thuộc các trường hợp được miễn đăng ký kinh doanh nên ít nhất cũng phải đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Nếu có điều kiện thì nên thành lập doanh nghiệp để có thể dễ dàng phát triển hơn.

Quyết định lưu hành giống cây trồng có điều kiện ra sao và thủ tục cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng như thế nào?

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bao gồm:

a) Có tên giống cây trồng;

b) Có kết quả khảo nghiệm bảo đảm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định;

c) Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng;

d) Có mẫu giống cây trồng được lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật Trồng trọt năm 2018;

đ) Có bản công bố thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

2. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hằng năm có thời hạn là 10 năm, giống cây trồng lâu năm có thời hạn là 20 năm và được gia hạn.

3. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được cấp lại trong trường hợp sau đây:

a) Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bị mất hoặc hư hỏng;

b) Thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.

4. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được gia hạn khi đáp ứng điều kiện sau đây:

a) Khi tổ chức, cá nhân yêu cầu;

b) Có kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Trồng trọt năm 2018 đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng.

5. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bị đình chỉ hiệu lực khi giống cây trồng không duy trì được tính đồng nhất hoặc tính ổn định hoặc giá trị canh tác hoặc giá trị sử dụng như tại thời điểm cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng.

6. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng đã bị đình chỉ hiệu lực được phục hồi khi tổ chức, cá nhân được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng khắc phục được trường hợp quy định tại mục 5 nêu trên.

7. Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:

a) Gian lận hồ sơ đăng ký công nhận lưu hành giống cây trồng;

b) Không duy trì được tính khác biệt của giống cây trồng như tại thời điểm cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng;

c) Không khắc phục được trường hợp quy định tại mục 5 nêu trên. ;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng mà còn tái phạm;

đ) Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải hủy bỏ.

8. Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

a) Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp.

b) Kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng đề nghị công nhận lưu hành.

c) Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng.

d) Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

đ) Bản công bố các thông tin về giống cây trồng do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn theo Mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp.

9. Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp.

b) Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.

10. Hồ sơ đề nghị gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

a) Văn bản đề nghị gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp.

b) Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Trồng trọtnăm 2018 thực hiện trong vòng một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.

11. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

a) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt thẩm định hồ sơ, cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp và đăng tải Quyết định, các tài liệu kèm theo trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giống cây trồng được phép lưu hành, kể từ ngày ký Quyết định công nhận lưu hành.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại gia hạn quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

b) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp và đăng tải Quyết định, các tài liệu kèm theo trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 06 tháng trước khi Quyết định công nhận lưu hành hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt cấp Quyết định gia hạn công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp và đăng tải Quyết định, các tài liệu kèm theo trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

12. Đình chỉ hiệu lực Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Khi tiếp nhận thông tin về giống cây trồng quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Trồng trọt năm 2018, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm tra thông tin và ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành giống cây trồng khi có đủ bằng chứng vi phạm; đăng tải Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

13. Phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Giống cây trồng sau khi khắc phục được các vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Trồng trọt năm 2018 và được tổ chức khảo nghiệm xác nhận, tổ chức, cá nhân gửi văn bản đề nghị Cục Trồng trọt phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và thông báo việc phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt. Trường hợp không phục hồi hiệu lực phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

14. Hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin vi phạm quy định tại điểm a, d, đ khoản 7 Điều 15 của Luật Trồng trọt năm 2018, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định thông tin và ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo mẫu đã được Luật Việt Chính tổng hợp; đăng tải Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

b) Trường hợp tiếp nhận thông tin quy định tại điểm b khoản 7 Điều 15 của Luật Trồng trọt năm 2018, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm tra thông tin và ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng khi có đủ bằng chứng vi phạm; đăng tải Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt.

Như vậy có thể thấy rằng, để kinh doanh giống cây trồng thì không khó nhưng để tiến hành kinh doanh thì sẽ có phát sinh rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Trên đây là những nội dung tư vấn cơ bản của Luật Việt Chính, nếu còn thắc mắc nào thì đề nghị bạn liên hệ để được hỗ trợ kịp thời qua số điện thoại 0911.111.099 / 0987.062.757 hoặc gửi mail về địa chỉ: luatvietchinh@gmail.com để được hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi một cách nhanh chóng, hiệu quả. Trân trọng!

Bài viết liên quan