Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp phổ biến, phức tạp bậc nhất trong quan hệ dân sự hiện nay, liên quan trực tiếp, gián tiếp đến các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Do đó, để giải quyết tranh chấp đất đai, cần phải xác định được các dạng tranh chấp đất đai. Việc xác định chính xác dạng tranh chấp đất đai có ý nghĩa quan trọng nhằm xác định chính xác việc đương sự có quyền khởi kiện tranh chấp tại tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự hay tố tụng hành chính, tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND hay UBND, xác định thời hiệu khởi kiện, đồng thời là cơ sở để xác định trình tự, thủ tục và đường lối giải quyết tranh chấp

I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật dân sự năm 2015

– Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Bộ luật tố tụng hành chính.

– Luật đất đai năm 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

– Các văn bản hướng dẫn luật đất đai khác

Tranh chấp đất đai

II/ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Khoản 24 điều 1 Luật đất đai 2013 quy định: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. Các chủ thể tranh chấp đất đai là các chủ thể quản lý và sử dụng đất nhưng không có quyền sở hữu đối với đất đai. Đối tượng của tranh chấp đất đai chính là quyền quản lý, quyền sử dụng, những lợi ích phát sinh từ quá trình sử dụng đất đai.

Khi xảy ra tranh chấp đất đai, các bên tham gia tranh chấp bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ra, còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước. Điều đó rất có thể gây ra hậu quả về nhiều mặt như gây mất trật tự chính trị, xã hội; phá vỡ mối quan hệ xã hội giữa các chủ thể tranh chấp; thậm trí gây mất ổn định về trật tự quản lý đất đai

Về tổng thể tranh chấp đất đai là loại tranh chấp có phạm vi rồng lớn, đa dạng. Trên cơ sở phân tích, đánh gia về chủ thể, đối tượng, nội dung của tranh chấp, có thể phân chia tranh chấp đất đai thành 03 loại như sau:

 1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất là tranh chấp giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi ranh giới hoặc hai bên không xác định được với nhau về ranh giới, một số trường hợp chiếm luôn diện tích đất của người khác.

– Tranh chấp đòi lại đất: đây là dạng tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc trước đây thuộc quyền sở hữu của họ hoặc người thân của họ.

 1. Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất mang bản chất là tranh chấp về hợp đồng dân sự. Tranh chấp này có thể là yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, công nhận hiệu lực của hợp đồng, tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu…

Một loại tranh chấp khác cũng thuộc dạng này đó là tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

 1. Tranh chấp liên quan đến đất

– Tranh chấp quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn

– Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất,

– Tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất

III/ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Là loại tranh chấp phổ biến hiện nay, tranh chấp đất đai cũng có những cách thức, phương pháp giải quyết tương tự như những loại tranh chấp khác, nhưng cũng có những đặc thủ riêng. Cụ thể như sau:

 1. Thương lượng, hòa giải:

Thương lượng, hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, dễ thực hiện nhất. Với phương thức này, các bên chủ thể tranh chấp có thể  đối thoại hoặc thông qua bên trung gian để tiến hành các hoạt động đàm phán, thương lượng, cùng nhau đi đến một giải pháp, kết quả thống nhất, đảm bảo quyền lợi cho các bên

 1. Hòa giải tại UBND cấp xã

Hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã là một thủ tục bắt buộc đối với các tranh chấp dân sự về đất đai. Các bên tranh chấp nếu không tự hòa giải, thương lượng được có thể nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND xã nơi có đất.

* Hồ sơ yêu cầu cần có giấy tờ như sau:

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

+ Bản sao các giấy tờ nhân thân của người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp (CCCD, CMND, xác nhận cư trú,..)

+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất kèm theo các thông tin để chứng minh quyền sử dụng đất của mình (giấy chứng nhận QSD đất, trích lục hồ sơ địa chính, tờ khai thuế, biên lai nộp thuế đất,….)

UBND cấp xã có tránh nhiệm tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thẩm tra và mở phiên hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất.

* Tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai:

– Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được UBND cấp xã thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

– Thành phần tham gia phiên hòa giải sự tham gia của các bên tranh chấp, thành  người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các thành viên Hội đồng hòa giải, bao gồm: “Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

– Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt thì được coi là việc hòa giải không thành

*  Ra quyết định hòa giải thành hoặc không thành 

– Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.

– Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.

                          Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất
 1. Giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan quản lý hành chính:

Việc đề nghị UBND cấp tỉnh/huyện giải quyết tranh chấp là một đặc thù của giải quyết tranh chấp đất đai và chỉ áp dụng trong trường hợp hòa giải tại UBND cấp xã không thành và đối với trường hợp tranh chấp đất đai mà chủ thể chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên việc đề nghị UBND huyện/tỉnh giải quyết tranh chấp đất đai là quyền lựa chọn thuộc về chủ thể có tranh chấp, không có tính chất bắt buộc. Trong đó:

* Thành phần hồ sơ giải quyết tranh chấp:

 • Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Biên bản hòa giải tại UBDN cấp xã;
 • Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

* Thẩm quyền giải quyết:

– Tranh chấp đất đai của cá nhân, hộ gia đình: Chủ tịch UBND cấp huyện

– Tranh chấp đất đai mà  một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết

 1. Giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án.

Khi hòa giải tại UBND cấp xã không thành hoặc các bên không chấp nhận kết quả giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện/tỉnh, một trong các bên tranh chấp có thể khởi kiện yêu cầu TAND giải quyết tranh chấp.TAND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với cả các trường hợp đất đai đã được hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định về thẩm quyền theo lãnh thổ, tòa án có quyền thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai là tòa án cấp huyện/tỉnh nơi có đất.

* Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

– Đơn khởi kiện (theo mẫu)

– Bản sao giấy tờ nhân thân của nguyên đơn (CCCD, CMND, xác nhận cư trú);

– Biên bản hòa giải không thành tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

– Các tài liệu chứng cứ liên quan đến quyền sử dụng đất

* Thụ lý vụ án

Khi nhận được đơn và hồ sơ khởi kiện, Tòa án tiến hành  thụ lý và ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi thụ lý đơn khởi kiện, Tòa án ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, trong thời hạn 07 ngày  kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Địa điểm nộp tiền tạm ứng án phí là Chi cục Thi hành án dân sự.

* Tiến hành giải quyết vụ án.

Trong  Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng.

Trong giai đoạn này Tòa sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ thẩm (nếu không thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ). Sau khi có bản án sơ thẩm các bên tranh chấp có quyền kháng cáo nếu không đồng ý với bản án và phải có căn cứ.

Bản án/quyết định của Tòa án không bị kháng cáo/kháng nghị có tính chất chung thẩm, các bên đương sự có nghĩa vụ chấp hành.

IV/ LUẬT VIỆT CHÍNH TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI:

Tự tin là đơn vị cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín và có chất lượng hàng đầu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật nói chung và giải quyết tranh chấp nói riêng, Luật Việt Chính cung cấp tới Quý Khách Hàng các dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai cụ thể như sau:

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật ở về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án pháp lý cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai từ hòa giải tại UBND cấp xã, tới giải quyết tranh chấp tại Tòa án.
 • Tiến hành điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, kiểm tra đánh giá tài liệu chứng cứ;
 • Soạn thảo các loại đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp đất đại với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ t
 • Tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Việt Chính Luật liên quan đến vấn đề giải quyết việc ly hôn thuận tình. Chúng tôi luôn hân hạnh và sẵn sàng phục vụ và đáp ứng các yêu cầu pháp lý của quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0987.062.757 – 0911.111.099 để được tư vấn và hỗ trợ

Bài viết liên quan