Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

MẪU CÔNG VĂN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Câu hỏi: Chào anh chị Luật sư, công ty em thành lập ngày 18/12/2023, anh chị cho em hỏi công ty em có cần làm báo cáo tài chính năm 2023 không ạ? Em nghe nói là có thể gộp báo cáo tài chính với năm 2024 có đúng không và nếu được thì cần phải làm gì để được làm gộp báo cáo tài chính?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp bận rộn để làm báo cáo tài chính, điều này cũng gây ra một số khó khăn cho các doanh nghiệp mới thành lập vào những ngày này. Chính vì vậy, pháp luật đã có những quy định cụ thể về gộp báo cáo tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp mới thành lập được tháo gỡ bớt một số khó khăn.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật kế toán năm 2015

– Thông tư 78/2014/TT-BTC

GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Gộp báo cáo tài chính tức là việc cộng kỳ kế toán của năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc kỳ kế toán liền kề trước đó).

Tham khảo: Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

KỲ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Kỳ kế toán của doanh nghiệp mới thành lập được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật kế toán năm 2015 như sau:

“2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, đối với doanh nghiệp mới thành lập, kỳ kế toán đầu tiên được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến:

– Hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm là ngày 31 tháng 12 năm dương lịch,

– Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

– Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.

ĐIỀU KIỆN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật kế toán năm 2015 điều kiện để được gộp báo cáo tài chính là:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về việc gộp báo cáo tài chính, kỳ tính thuế như sau:

“Điều 3: Phương pháp tính thuế

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ít hơn 90 ngày thì được phép gộp báo cáo tài chính với kỳ tính thuế của năm tiếp theo. Tuy nhiên phải lưu ý rằng kỳ kế toán của năm đầu tiên phải ít hơn 15 tháng.

Do đó, doanh nghiệp thành lập vào 18/12/2023 thì có thể gộp báo cáo tài chính vào năm 2024 được mà không bắt buộc phải làm báo cáo tài chính năm 2023.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp mới thành lập ngắn hơn 90 ngày nhưng có nhiều nghiệp vụ phát sinh thì doanh nghiệp không nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN.

Tham khảo: Các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2023

THỦ TỤC XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Để xin gộp báo cáo tài chính năm doanh nghiệp cần phải gửi công văn tới chi cục Thuế đang trực tiếp quản lý về việc xin gộp báo cáo tài chính năm. Hiện nay, không có quy định về mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính năm vì đây là văn bản do doanh nghiệp gửi đến cơ quan Thuế khi có nhu cầu.

Tham khảo mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính năm dưới đây

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Công văn xin gộp báo cáo tài chính năm bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, MST, địa chỉ trụ sở, đại diện theo pháp luật;

– Căn cứ quy định của pháp luật: Luật kế toán 2015, thông tư 78/2014/TT-BTC

– Nội dung: Trình bày các thông tin về ngày thành lập, quá trình hoạt động của công ty. Xin phép được gộp báo cáo tài chính theo kế hoạch đúng với quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan