Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

MẪU THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ 

Hiện nay, có nhiều người vì nhầm lẫn mà có tới hai mã số thuế, cũng có những doanh nghiệp làm thủ tục giải thể cần phải đóng mã số thuế của doanh nghiệp đó lại, nhiều cá nhân, tổ chức băn khoăn cần phải làm thủ tục gì để có thể đóng mã số thuế cá nhân, hoặc mã số thuế doanh nghiệp lại. Và cần phải kê khai mẫu nào mới có thể chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Qua bài viết dưới đây, Luật Việt Chính sẽ cung cấp cho quý khách hàng mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Mã số thuế là gì: 

Mã số thuế là một chuỗi ký tự bao gồm cả số, chữ cái và các ký tự đặc biệt, được cấp bởi cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Mã số thuế được sử dụng để nhận biết và định từ cá nhân, tổ chức nộp thuế bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất nhập khẩu, được quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Tham khảo thêm bài viết: Mẫu tư vấn dịch vụ pháp lý mở Trung tâm phòng dạy Yoga Kid

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

– Doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

+ Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

– Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình…

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. Hộ gia đình bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do vi phạm pháp luật.

+ Tổ chức lại đối với tổ chức kinh tế (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi tổ chức từ đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập.

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức khác bị cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đã ký trên một năm và không đăng ký hoạt động trở lại.

– Cá nhân: Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Tải tại đây: THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 Số:………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ….., ngày…… tháng…….. năm…….

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):……………………………………………………..
  2. Mã số thuế:………………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã):………………………………………………………………………………
  4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):………………………………..
  5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Tham khảo bài viết: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

Nơi nhận:

– CQT quản lý;

– Lưu: VT

 

 

 

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà Luật Việt Chính muốn cung cấp cho quý khách. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web này hoặc facebook: Luật Việt Chính, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng 24/7.

Bài viết liên quan