Mẫu đơn Đề nghị xin miễn án phí và miễn tạm ứng án phí

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN MIỄN ÁN PHÍ VÀ MIỄN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Khi tham gia khởi kiện các vụ án ra Tòa án, người nộp đơn khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí, nhưng có nhiều trường hợp sẽ được miễn án phí, và miễn tạm ứng án phí. Vậy để được miễn án phí và miễn tạm ứng án phí cần phải có đơn đề nghị. Luật Việt Chính xin cung cấp cho quý độc giả mẫu Đơn đề nghị về việc xin miễn án phí và miễn tạm ứng án phí sau để tham khảo. 

* Các trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí: 

– Người lao động khởi kiện đòi tiền lương: trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề về bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sau thải; chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

– Người yêu cầu cấp dưỡng; xin xác định xa; mẹ cho con chưa thành niên; con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

– Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành viện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; – Người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín;

– Trẻ em; cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

– Ngoài ra, trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí thì Tóa án chỉ xem xét miễn án phí đối với phần mà người thuộc trường hợp được miễn phải chịu theo quy định. Phần án phí, lệ phí Tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được miễn nộp. 

* Mẫu đơn Đề nghị về việc xin miễn án phí và miễn tạm ứng án phí

TẢI: Mẫu đơn xin miễn, giảm án phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày ….. tháng …. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc xin miễn án phí và miễn tạm ứng án phí)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân[1]……………….

 

Họ và tên: ………………………… Năm sinh; ………………………………………

Căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………..

[2] ……………………………… trong vụ án[3] …………………………

Đề nghị Tòa án nhân dân …………………… xem xét cho tôi được hưởng chính sách miễn án phí và miễn tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật

Lý do xin miễn giảm[4]: ………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..

Trân trong cảm ơn!

 

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)[5]

 

 

[1] Ghi tên Tòa án đang thụ lý vụ án

[2] Nêu rõ tư cách của người làm bản tự khai là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong Vụ án dân sự ……

[3] Ghi thông tin số thụ lý vụ án. Trường hợp vụ án chưa có số thụ lý thì ghi nội dung tranh chấp giữa nguyên đơn với bị đơn

[4] Nêu rõ lý do xin được miễn, giảm án phí theo quy định của pháp luật.

[5] Trường hợp cá nhân làm bản tự khai thì ký và ghi rõ họ tên, trường hợp tổ chức làm bản tự khai thì người đại diện/người đứng đầu tổ chức ký tên và đóng dấu. 

Trên đây là mẫu đơn đề nghị xin miễn án phí và miễn tạm ứng án phí mà Luật Việt Chính muốn cung cấp cho quý độc giả, hi vọng sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho quý độc giả. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Website hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc đến bạn đọc 24/7.

Trân trọng!

Bài viết liên quan