Mẫu Thông báo về việc thỏa thuận phân chia di sản

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN

Sau thời điểm mở thừa kế, để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người chết sang người thừa kế sẽ có hai loại thủ tục là thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc làm thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Vậy di sản thừa kế là gì? Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế ra sao? Dưới đây, là những giải đáp thắc mắc mà Luật Việt Chính muốn gửi tới quý độc giả. 

* Di sản thừa kế: Là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết để lại, là đối tượng quan hệ dịch chuyển tài sản của người đó sang cho những người hưởng thừa kế, được Nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

Theo đó, di sản chính là các loại tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người đã chết và phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác (ví dụ như: vợ/chồng). 

* Mẫu Thông báo về việc thỏa thuận phân chia di sản: 

TẢI: Thông báo thỏa thuận phân chia di sản

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ……………………….

Số: ………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ———–***————

      Hà Nội, ngày     tháng     năm 20………

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN

                                         Kính gửi:   UBND PHƯỜNG ……………….

                                                            QUẬN HAI BÀ TRƯNG – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Văn phòng Công chứng ……………… – Thành phố Hà Nội nhận được yêu cầu Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản của gia đình bà ………………… đối với di sản do ông ……………………….. để lại.

Văn phòng Công chứng ………………………………………. thông báo về việc thỏa thuận phân chia di sản như sau:

1. Người để lại di sản:

– Ông ……………………, sinh năm 19…….., chết ngày 30/1/2000 theo Giấy chứng tử số ……., quyển số ……………… do UBND phường ………….., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày …………………

– Bố đẻ, mẹ đẻ của ông ……………. là cụ ông ……………. đã chết năm 1941 và cụ bà ……………….. đã chết năm ……………

– Sinh thời, ông ………………. có vợ là bà ………………… và có 02 (hai) người con đẻ là ông ………….. và ông ………………..

– Ngoài những người có tên nêu trên, ông ……………….. không có ai là cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, con nuôi, con riêng nào khác, không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng, chăm sóc bất kỳ một người nào theo quy định của pháp luật hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có nghĩa vụ tài chính để lại nào. Ông ………………… không để lại Di chúc.

2. Di sản

Di sản do ông …………………… để lại là ½ (một phần hai) khối tài sản chung của ông ………………….. và bà ……………….. Khối tài sản đó bao gồm:

Tham khảo: Thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự

Tài sản thứ nhất: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ………………., Hồ sơ gốc số: ……………. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày ………….. mang tên bà ………………… Thông tin nhà ở và đất ở cụ thể như sau:

a\ Nhà ở

Địa chỉ: …………………., phường Thịnh Quang, quận Đống Đa

Tổng diện tích sử dụng:  ……..          m2

Diện tích xây dựng:         24,5           m2

Kết cấu nhà:         Xây gạch + Bê tông

Số tầng:               01 + 02

b\ Đất ở:

Thửa đất số: ………..

Tờ bản đồ số: …………

Diện tích:             35,6      m2

Hình thức sử dụng:

            Riêng:      35,6       m2

            Chung:        0           m2

Tài sản thứ hai: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1……………, Hồ sơ gốc số: ……………….. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày …………… mang tên bà ……………….. Thông tin nhà ở và đất ở cụ thể như sau:

Tham khảo: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản

a\ Nhà ở

Địa chỉ: ……………, phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng

Tổng diện tích sử dụng:  43,0          m2

Diện tích xây dựng:         37,7           m2

Kết cấu nhà:         Bê tông

Số tầng:               01 + 02

b\ Đất ở:

Thửa đất số: ……….

Tờ bản đồ số: ……………

Diện tích:             59,95      m2

Hình thức sử dụng:

            Riêng:      59,95       m2

            Chung:        0           m2

3. Người thừa kế:

Người thừa kế Sinh năm Quan hệ thừa kế
………………… 1….. Vợ ông ………….
……………….. ……………. Con ông ………….
…………………… ………….. Con ông …………..

4. Đề nghị

Văn phòng Công chứng ……………… kính đề nghị Uỷ ban nhân dân phường ………………, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội niêm yết thông báo này và xác nhận có khiếu nại gì liên quan đến di sản, người để lại di sản, người thừa kế nêu trên không.

Văn phòng Công chứng ………………. xin thông báo: Nếu khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại tố cáo đó được gửi về Văn phòng Công chứng …………………, thành phố Hà Nội; Địa chỉ: …………….., khu đô thị …………………. phường …………….., quận …………., thành phố Hà Nội;  Điện thoại: …………………...

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này, nếu không có khiếu nại gì, Văn phòng Công chứng …………………….. sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản và các nội dung có liên quan cho những người có tên nêu trên và các văn bản khác có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn vì sự hợp tác của Quý UBND phường!

Xác nhận của UBND phường:

UBND phường …………………

Đã niêm yết thông báo từ ngày ……/…../…….

đến  ……………………/……./……………..

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………, ngày     tháng      năm 20…….

VPCC ………………………………….

           

Bài viết liên quan