Mẫu tờ khai Đăng ký người giám hộ

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI GIÁM HỘ

Giám hộ là một trong những chế định có liên quan đến cá nhân mà pháp luật đã quy định, cụ thể được quy định tạo Bộ luật Dân sự 2015. Khi muốn đăng ký giám hộ, người giám hộ cần phải lập tờ khai đăng ký giám hộ. Vậy tờ khai đăng ký giám hộ như thế nào? Dưới đây Luật Việt Chính sẽ hướng dẫn bạn lập mẫu tờ khai. 

1. Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ là gì? 

– Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ là mẫu đơn do cá nhân lập ra khi có mong muốn được làm người giám hộ cho người được giám hộ. Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ nêu rõ thông tin về người yêu cầu (họ tên, nơi cư trú, giấy tờ tùy thân), thông tin về người được giám hộ, người giám hộ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi cư trú,….) nội dung của tờ khai. – Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ được dùng để đăng ký về người giám hộ đối với người được giám hộ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức. 

Tham khảo thêm Thủ tục đăng ký người giám hộ

2. Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

Kính gửi:(1)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc giám hộ giữa những người có tên dưới đây:

Người giám hộ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính: ……Dân tộc:…….. Quốc tịch: ……..

Nơi cư trú: (2)………….

Giấy tờ tùy thân: (3)……….

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên: …………

Ngày, tháng, năm sinh: ………..

Giới tính: ……Dân tộc:………. Quốc tịch: ………

Nơi cư trú: (2) ………..

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)…………

Lý do đăng ký giám hộ: ……….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……….. , ngày ……..  tháng ……..  năm …………

——————————

Đề nghị cấp bản sao(4): Có   , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

………………………………………

3. Hướng dẫn soạn thảo:

(1): Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2): Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3): Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4):  Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Trên đây là bài viết về mẫu tờ khai đăng ký giám hộ theo quy định của pháp luật mà Luật Việt Chính muốn gửi tới bạn đọc. Nếu còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp tới bạn.

Trân trọng!

Bài viết liên quan