Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

MẪU VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Tài sản chung và tài sản riêng luôn là vấn đề nhạy cảm đối với các cặp vợ chồng tại Việt Nam. Vì vậy, khi kết hôn một trong hai người vợ hoặc chồng muốn mua tài sản nhưng không muốn đó là tài sản chung thì cần phải có văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng. Sau đây Luật Việt Chính xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng.

* Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng là gì? 

Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng là văn bản do vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng cùng nhau lập để xác định tài sản là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

* Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng:

TẢI: Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN THỎA THUẬN XÁC ĐỊNH TÀI SẢN RIÊNG

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………….., trước sự chứng kiến của Công chứng viên Văn phòng công chứng ………………., thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Ông ………………….., sinh năm .…………., Căn cước công dân số …………… do …………………………………… cấp ngày ……………………….;

2. Và vợ là bà …………………………, sinh năm .…….., Căn cước công dân số ………. do ………………………. cấp ngày ……………………….

Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………..

Chúng tôi tự nguyện lập Văn bản này với những nội dung sau:

1. Ông ………………………… đang làm các thủ tục mua tài sản đấu giá theo Biên bản đấu giá tài sản ngày số ……………………………………. ngày ………………… của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành. Theo Biên bản đấu giá tài sản nêu trên, Tài sản đấu giá là toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số ………………, tờ bản đồ số …………., diện tích …………., có địa chỉ tại ……………………………….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……………., số vào sổ cấp GCN: …………………. do ……………… cấp ngày ……………….

Sau đây gọi là “Tài sản đấu giá”

2. Tài sản đấu giá nêu trên do ông ………………….. mua và thanh toán tiền bằng số tiền thuộc sở hữu riêng của ông …………………………. Vì vậy, Tài sản đấu giá nêu trên là tài sản riêng của ông …………………….., chúng tôi không có thỏa thuận nào nhập Tài sản đấu giá này thành tài sản chung vợ chồng;

3. Bà …………………………. cam đoan rằng:

Tham khảo: Mẫu đơn xin trích lục bệnh án

a) Trong khối tài sản là Tài sản đấu giá nêu trên, tôi không tạo dựng và không có bất kỳ công sức đóng góp gì.

b) Chồng tôi có toàn quyền quản lý, sử dụng và định đoạt đối với Tài sản đấu giá nêu trên.

c) Chồng tôi được toàn quyền ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nhận bàn giao, đăng ký xóa thế chấp, đăng ký sang tên Tài sản đấu giá nêu trên, thực hiện các thủ tục khác có liên quan và một mình đứng tên trên Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d) Tôi cam kết không có bất kỳ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Tài sản đấu giá nêu trên. Tôi cam kết không có tranh chấp, khiếu nại nào và sẽ thực hiện đúng, đầy đủ nội dung cam kết nêu trên.

4. Chúng tôi cùng cam đoan rằng: Những thông tin về nhân thân, về hôn nhân, về
Biên bản đấu giá tài sản, giấy tờ về tài sản ghi nhận tại Văn bản này là đúng sự thật. Việc thoả thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc nào và không nhằm trốn tránh bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi phải thực hiện. Nếu có điều gì không đúng chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật;

5. Chúng tôi đã tự đọc, nghe Công chứng viên giải thích toàn bộ nội dung Văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan; chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc ký kết văn bản thỏa thuận này và cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

NHỮNG NGƯỜI LẬP VĂN BẢN
(Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm ……….. (Ngày ……., tháng …….., năm ……………….), tại Văn phòng công chứng …………………., địa chỉ: ……………………… Tôi ……………………….., công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN

Văn bản thỏa thuận xác định tài sản riêng được giao kết giữa:

Ông …………………, sinh năm …………, Căn cước công dân số ………………… do ………………………………… cấp ngày …………………….;

Và vợ là bà ………………………………, sinh năm ………………, Căn cước công dân số ………………….. do …………………………….. cấp ngày ……………….

Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………

– Các bên đã tự nguyện giao kết Văn bản này;

Tham khảo: Mẫu Thông báo về việc thỏa thuận phân chia di sản

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Văn bản này, các bên giao kết có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết Văn bản này;

– Mục đích, nội dung của Văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung và ký vào từng trang của Văn bản này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Văn bản đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của các bên nêu trên;

– Các bên đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này tại số …………………………. vào hồi ……. ngày ……………… (Lý do: để thuận tiện cho giao dịch)

– Văn bản công chứng này được lập thành 05 (năm) bản chính, mỗi bản chính gồm 03 (ba) tờ, 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý như nhau; người yêu cầu công chứng giữ 04 (bốn) bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Trương Thị Nga, thành phố Hà Nội.

Số công chứng: …………/………/………………………………………..

Trên đây là mẫu văn bản thỏa thuận cam kết tài sản riêng của vợ chồng mà Luật Việt Chính muốn gửi tới quý bạn đọc. Hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Website này hoặc qua Zalo: 0911.111.099 chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc đến bạn đọc 24/7.

Bài viết liên quan