Quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế cây xăng

QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ CÂY XĂNG

Để được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thì trước hết phải đáp ứng quy định về thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Hiện nay, quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2020/BCT đang được áp dụng và luôn là một rào cản khó có thể vượt qua.

Các điều kiện phải đáp ứng bao gồm:

1. Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành. Nội dung này chưa thực sự rõ ràng, phần nhiều phụ thuộc vào đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền.

2. Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ. Hiện nay trên thực tế không có nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp ứng được quy định này.

3. Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

4. Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

5. Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng thuộc cửa hàng xăng dầu tối thiểu phải đạt theo bảng dưới đây:

Hạng mục Bể chứa đặt ngầm

(m)

Cột bơm

(m)

Gian bán hàng

(m)

1. Bể chứa đặt ngầm

0,5

Không quy định 2
2. Họng nhập kín Không quy định Không quy định 3
3. Cột bơm Không quy định Không quy định Không quy định
4. Các hạng mục xây dựng khác có thể phát sinh tia lửa 2 2 2

Chú ý: Không bắt buộc phải tuân thủ khoảng cách an toàn giữa các bể chứa với gian bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi. Bảng trên không quy định khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà nhưng phải đảm bảo thuận tiện cho việc lắp đặt, thao tác và sửa chữa.

6. Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

7. Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường và có chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5 m. Đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5 m.

8. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao tối thiểu là 2,2 m (so với cốt nền sân bên trong cửa hàng) và phải sử dụng vật liệu không cháy. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

9. Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che tối thiểu là 4,75m.

Nhìn chung các quy định nêu trên có những nội dung định tính nhưng vẫn có những nội dung định lượng. Do vậy, quá trình áp dụng vào thực tiễn vẫn còn hạn chế. Trong trường hợp Quý khách gặp khó khăn trong quá trình áp dụng thì có thể liên hệ tới Luật Việt Chính để được hỗ trợ.

Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ trực tiếp các vấn đề khác về pháp luật, bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau:

Gọi điện tới số điện thoại: 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày yêu cầu tư vấn.

Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

Bài viết liên quan