Quy định của pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn và mẫu đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

1. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN LÀ GÌ?

Biện pháp ngăn chặn được hiểu là các biện pháp mang tính chất cưỡng chế về mặt tố tụng áp dụng khi có đủ căn cứ đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang, để ngăn chặn những hành vi nguy hiểm của họ trong xã hội, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, trốn tránh pháp luật hoặc có hành động gây cản trở cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự gồm: bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm.

2. MỤC ĐÍCH CỦA CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN:

Việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự nhằm các mục đích sau:

+ Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội;

+ Bảo đảm thi hành án.

Luật Việt Chính hỗ trợ tư vấn các quy định tại Luật Hình sự

3. ĐỐI TƯỢNG CÓ THẨM QUYỀN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN: 

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình hoặc người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự có quyền áp dụng một trong số các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

4. ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

a) Bảo lĩnh:

Bảo lĩnh là một biện pháp thay thế tạm giam được xác định căn cứ theo Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

– Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo mà Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

– Phải có ít nhất 02 người có quan hệ thân thích đứng ra bảo lĩnh, đối với cá nhân đứng ra bảo lĩnh phải là người đủ 18 tuổi trở lên, có nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh, thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của mình.

– Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

– Là cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

– Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ theo khoản 3 Điều 121.

Luật Việt Chính hỗ trợ tư vấn các quy định tại Luật Hình sự

b) Đặt tiền để bảo đảm

Điều kiện thay đổi biện pháp thay thế tạm giam căn cứ Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015:

– Căn cứ vào tính chất, mức độ gây nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáp, Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

-Bị can, bị cáo được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ theo Khoản 2 Điều 122.

– Nếu bị can, bị cáo vi phạm các quy định của pháp luật thì sẽ bị tạm giam trở lại cùng số tiền đã đặt sẽ bị tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp người thân thích của bị can, bị cáo được cơ quan tiến hành tố tụng chấp thuận cho đặt tiền bảo đảm thì phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, nếu vi phạm số tiền người thân thích đã đặt sẽ bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

5. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

TẢI TẠI ĐÂY: Mẫu đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

          Kính gửi:      – Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh/thành phố……….

                              – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố ……………………..

          Tôi là: …………………… – là…………… của bị can ………………, trong vụ án “……………………………………” do Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh/thành phố ………………… bắt tạm giam ngày ………………………….

          Tôi đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh/thành phố ………………, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố ………………….xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can ……………………. từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bởi căn cứ Điều 123 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 về Cấm đi khỏi nơi trú thì bị can ………………….:

1. Bị can……. có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng.

2. Bị can………… không rơi vào các trường hợp như bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

3. Bị can………………… không có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này.

4. Bị can………… cam đoan không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép; có mặt đầy đủ theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.

          Vì những lý lẽ trên tôi trân trọng đề nghị Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh/thành phố ……………, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố ………………….. xem xét để thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can ……………. từ “Tạm giam” (Điều 119 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015) sang “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Điều 123 Bộ tố tụng hình sự 2015).

          Trên đây là đề nghị của ………..trên cơ sở pháp luật và tinh thần nhân đạo, kính mong Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh/thành phố ………………., Viện kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố ………………. quan tâm, xem xét.

          Trân trọng!

Nơi nhận:

– CQCSĐT – Công an tỉnh/ TP ……..

– Viện kiểm sát nhân dân tỉnh/ TP ………..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trên đây là toàn bộ bài viết Quy định của pháp luật về thay đổi biện pháp ngăn chặn và mẫu đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn của Luật Việt Chính. Hy vọng sẽ mang đến các thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay:

– Gọi điện tới số điện thoại 0368.668.629 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp thắc mắc đến bạn đọc.

Trân trọng!

Bài viết liên quan