Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng 2024

 QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC LÀM BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NHANH CHÓNG 2024

Sau khi nghỉ hoặc sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đủ điều kiện có thể làm hồ sơ, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp. Vậy người lao động cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Bài viết sau đây Luật Việt Chính sẽ hướng dẫn mọi người làm bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chi tiết và dễ dàng nhất nhé!

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, mất thu nhập một cách đột ngột. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm nhiều chế độ như trợ cấp thất nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động, hỗ trợ học nghề,…

Tuy nhiên trong đó, khoản trợ cấp thất nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với người lao động bởi vì khoản hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện trực tiếp cho họ ổn định đời sống trong thời gian không có việc làm. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhất định.

Tham khảo thêm Thủ tục, điều kiện xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Căn cứ theo Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1) Bản chính sổ bảo hiểm xã hội (bắt buộc)

2) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây để xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động.

Người lao động sau khi nghỉ việc có thể yêu cầu công ty cũ cấp cho các giấy tờ sau để phục vụ việc làm hồ sơ hưởng BHTN theo quy định gồm có:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Quyết định thôi việc, Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Quy trình, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thủ tục và quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

  •  Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
  •  Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.

+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

  • Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% mức lương bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp

+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

  • Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, hàng tháng NLĐ phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp chưa tìm được việc làm (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Trong tháng nếu người lao động không đến thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Người lao động không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình tìm kiếm việc làm quá thời hạn quy định, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ đồng thời gửi thông báo lên cơ quan BHXH và gửi thông báo đến người lao động về việc ngừng hưởng trợ cấp của người lao động đó.

  • Ví dụ:

Nếu ngày 01/10/2021, người lao động nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm thì thời gian giải quyết và thời gian hưởng trợ cấp như sau:

+ Ngày 20/10/2021 Trung tâm giới thiệu việc làm ra Quyết định hưởng Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

+ Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là 16/10/2021

+ Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng đầu của cơ quan BHXH: Từ 20 – 25/10/2021

+ Ngày chi trả Trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/11 – 27/11/2021

+ Ngày chi trả TCTN tháng thứ 3: Từ 16/12 – 27/12/2021

Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bạn phải thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Việc làm 2013. Bạn phải nộp hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan quản lý lao động hoặc cơ sở dịch vụ việc làm có thẩm quyền trong vòng 03 tháng kể từ ngày mất việc làm. Hiện nay, bạn có thể tra cứu bảo hiểm thất nghiệp online qua website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để biết thông tin về quá trình đóng góp và quyền lợi hưởng BHTN của mình.

Trên đây là những chia sẻ về quy trình làm bảo hiểm thất nghiệp của người lao động về hưởng chế độ BHTN năm 2024. Luật Việt Chính hy vọng những thông tin này có ích cho người lao động có thể tham khảo để có thể được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Bài viết liên quan