Sổ đỏ bị sai sót một phần có bị hủy toàn bộ không?

SỔ ĐỎ BỊ SAI SÓT MỘT PHẦN CÓ BỊ HỦY TOÀN BỘ KHÔNG?

Câu hỏi: Trong vụ án hành chính, nếu sổ đỏ đã cấp trái quy định một phần, trường hợp này thì sẽ hủy một phần sổ đỏ hay hủy toàn bộ sổ đỏ.

Trả lời: Căn cứ vào điểm 1 mục I của Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao, sổ đỏ có bản chất là quyết định hành chính. Bên cạnh đó, điểm b khoản 2 Điều 193 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của HĐXX vụ án hành chính có nội dung “Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); …

Vì vậy, trường hợp nêu trên hoàn toàn có thể hủy một phần sổ đỏ. Dù vậy, việc hủy một phần sổ đỏ luôn gây ra những vướng mắc không nhỏ trong thực tế. Do đó, tùy từng trường hợp mà HĐXX nên xem xét những phương án xử lý sau đây:

– Nếu sổ đỏ có sai sót được cấp cho 1 thửa đất thì HĐXX cần tuyên hủy toàn bộ sổ đỏ đó và buộc cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định.

Tham khảo thêm Dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói tại Hà Nội 2023

– Nếu sổ đỏ có sai sót được cấp cho nhiều thửa đất riêng rẽ; trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp sổ đỏ không đúng quy định của pháp luật thì HĐXX cần tuyên hủy toàn bộ sổ đỏ, buộc cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định.

– Nếu sổ đỏ có sai sót được cấp cho nhiều thửa đất riêng rẽ; trình tự, thủ tục, thẩm quyền sổ đỏ không có vi phạm, nhưng có sai lệch đối với một vài thửa đất với các thông số về diện tích, tiếp giáp hay các thông tin khác mà những nội dung này độc lập, không có ảnh hưởng đến những vấn đề khác thì HĐXX nên tuyên hủy một phần sổ đỏ đối với các thửa đất có sai sót; buộc cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo quy định. HĐXX cũng cần nêu rõ căn cứ xác định, nêu rõ phần nào đúng, phần nào sai để các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để thực hiện.

Trân trọng!

Bài viết liên quan