Thủ tục khởi kiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC KHỞI KIỆN HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty A là chủ sở hữu nhãn hiệu “Dulux” đăng ký cho sản phẩm sơn từ năm 1990 tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đang còn hiệu lực tại Việt Nam. Năm 2020, Ông Phong đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” và rao bán tên miền này với giá 80 triệu đồng trên trang web muare.com.

  1. Hãy tư vấn về việc Ông Phong có hành vi xâm phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của Công ty A không?
  2. Hãy chuẩn bị hồ sơ để Công ty A khởi kiện dân sự đối với Ông Phong để bảo vệ quyền lợi của Công ty.

          Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, xuất phát từ giá trị thương mại to lớn của nhãn hiệu, một số chủ thể kinh doanh không trung thực đã lợi dụng chính sách đăng ký tên miền dễ dàng và nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất”, “đăng ký trước được sử dụng trước” để đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu của các chủ thể khác, đặc biệt là những nhãn hiệu nổi tiếng với mục đích trục lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, các quy định pháp luật để giải quyết lại còn nhiều hạn chế dẫn đến khi các doanh nghiệp gặp phải tình trạng này vẫn còn nhiều lúng túng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Để có thể làm rõ hơn về vấn đề này nhóm chúng tôi sẽ giải quyết một ví dụ giả lập, cụ thể như sau: “Công ty A là chủ sở hữu nhãn hiệu “Dulux” đăng ký cho sản phẩm sơn từ năm 1990 tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đang còn hiệu lực tại Việt Nam. Năm 2020, Ông Phong đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” và rao bán tên miền này với giá 80 triệu đồng trên trang “web muare.com”. Ở ví dụ này nhóm chúng tôi sẽ phân tích về hành vi của ông Phong có xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của công ty A không? Và chuẩn bị hồ sơ để công ty A khởi kiện dân sự đối với ông Phong để bảo vệ quyền lợi của Công ty.

1. Phân tích tình huống 

Công ty A là chủ sở hữu nhãn hiệu “Dulux” đăng ký cho sản phẩm sơn từ năm 1990 tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đang còn hiệu lực tại Việt Nam.

Ông Phong đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” và rao bán tên miền này với giá 80 triệu đồng trên trang web muare.com vào năm 2020. 

– Về đối tượng: Nhãn hiệu “Dulux” và tên miền “duluxvietnam.vn”

– Sự kiện pháp lý: 

Ông Phong đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” và rao bán tên miền này với giá 80 triệu đồng trên trang web muare.com vào năm 2020. 

– Các vấn đề cần giải quyết: 

Tư vấn về việc Ông Phong có hành vi xâm phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của Công ty A 

Chuẩn bị hồ sơ để Công ty A khởi kiện dân sự đối với Ông Phong để bảo vệ quyền lợi của Công ty

– Giải quyết vấn đề

– Tư vấn về việc Ông Phong có hành vi xâm phạm nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của Công ty A

Căn cứ pháp lý: Điều 72 nghị định 65/2023/NĐ-CP: Xác định hành vi xâm phạm. 

Thứ nhất,nhãn hiệu bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền SHCN” nhãn hiệu “Dulux” của Công ty A là nhãn hiệu thuộc đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Công ty A có quyền và phạm vi quyền cụ thể như sau:

  • Nhãn hiệu “Dulux” được bảo hộ bởi đáp ứng các điều kiện được bảo hộ quy định tại điều 72, điều 73 và điều 74 luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung .
  • Chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty A theo khoản 1 điều 121 luật sở hữu trí tuệ 2005. 
  • Nội dung quyền của Công ty A ( chủ sở hữu ) được hưởng theo quy định tại điều 123 và cụ thể hơn là điều 125 luật sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, hành vi bị xem xét xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

Ông Phong đăng ký tên miền tại Việt Nam và rao bán tên miền này trên mạng Internet

Thứ ba, Ông Phong không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, không được chủ sở hữu Công ty A cho phép và không thuộc các trường hợp được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thứ tư, có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Hành vi xâm phạm Điểm d Khoản 1 Điều 130 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005 “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.”[1]

Ở đây, tên miền “duluxvietnam.vn” mà ông Phong đăng ký và sử dụng có yếu tố tương tự gây nhầm với nhãn hiệu “Dulux”  Theo Điểm a Khoản 3 Điều 77 nghị định 65/2023/NĐ – CP : “một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ỹ nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu”. Như vậy tên miền ông Phong đăng ký “duluxvietnam.vn” có yếu tố tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Dulux. Tên miền “duluxvietnnam.vn” chứa toàn bộ tên nhãn hiệu Dulux; “vietnam” là chỉ dẫn địa lý và thành phần “vn” là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải có của tên miền. Các yếu tố này không phải là thành phần mang tính phân biệt của tên miền, không tạo nên sự khác biệt giữa tên miền và nhãn hiệu dulux đang được bảo hộ. Tên miền “duluxvietnam.vn” mà ông Phong sử dụng sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng rằng website này thuộc sở hữu của công ty A (chủ sở hữu của nhãn hiệu dulux) hoặc có mối liên hệ với công ty A. Tuy nhiên trên thực tế, ông Phong lại không có bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào liên quan đến nhãn hiệu Dulux cũng như công ty A. Do đó, hành vi ông Phong có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của công ty A.

Tên miền (domain) là một địa chỉ trên Internet dùng để xác định một trang web hoặc một tài nguyên trực tuyến khác trên mạng.Tên miền có tính duy nhất và tuyệt đối không bao giờ trùng nhau. Thông thường, một tên miền sẽ được cấp khi thỏa mãn hai điều kiện là tính duy nhất và “ai đăng ký trước cấp trước” nên cơ quan đăng ký tên miền sẽ không tiến hành thẩm định liệu việc đăng ký một tên miền có trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với chỉ dẫn thương mại của chủ thể khác hay không. Có thể nói, đây chính là nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp và xung đột giữa tên miền với các đối tượng SHCN như nhãn hiệu hay tên thương mại trên thực tế.Cần lưu ý rằng tên miền không phải là một đối tượng được bảo hộ của quyền SHTT. Theo quy định tại Điều 3 Luật SHTT năm 2005, tên miền không thuộc một trong số các đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền SHCN và quyền đối với giống cây trồng. Sở dĩ tên miền xuất hiện trong quy định của luật SHTT vì nó có liên quan đến các đối tượng SHCN. Cụ thể, việc sử dụng tên miền trên thực tế có thể xâm phạm đến các đối tượng được bảo hộ của quyền SHCN. Theo hướng dẫn tại Điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư 11/ 2015/TT- BKHCN quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong việc sử dụng tên miền: “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có dãy ký tự trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền”[2]. Hành vi đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” và rao bán tên miền này với giáo 80 triệu đồng trên trang web muare.com là hành vi “chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời.”

Như vậy, nhóm em kết luận rằng hành vi của ông Phong là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo điểm d khoản 1 Điều 130 Bộ luật Sở hữu trí tuệ 2005. 

2. Chuẩn bị hồ sơ để Công ty A khởi kiện dân sự đối với Ông Phong để bảo vệ quyền lợi của Công ty

Các biện pháp khởi kiện tại Tòa án trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền gây cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu có trình tự, thủ tục phức tạp, thời gian giải quyết có thể kéo dài. Do đó biện pháp này thường chỉ được áp dụng sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận, hòa giải hoặc các bên không thực hiện theo các quyết định hành chính.

– Điều kiện khởi kiện

Để khởi kiện cần phải chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để được Tòa án thụ lý giải quyết vụ án. Tuy nhiên trước khi thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ, cần phải xem xét đã đáp ứng đủ điều kiện để được khởi kiện tại Tòa án hay chưa. Theo đó, để đủ điều kiện khởi kiện thì trước hết, cần phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ông Phong sống để hòa giải. Thủ tục hòa giải sẽ được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tên miền. Đây là một trong các điều kiện để công ty A được quyền nộp đơn khởi kiện đến Tòa án, nếu chưa thực hiện thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã thì khi nộp đơn khởi kiện đến Tòa án sẽ bị trả lại đơn khởi kiện. 

Theo luật sở hữu trí tuệ, đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, việc giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện theo thủ tục giải quyết cạnh tranh. Do đó, trước khi khởi kiện, người khởi kiện phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, tên miền tranh chấp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà người khiếu kiện là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.

Thứ hai, người bị khiếu kiện không có quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền đó.    

Thứ ba, tên miền mà người bị khiếu kiện đã đăng ký và đang sử dụng với mục đích xấu.

          Trong tình huống trên, ông Phong đã đăng ký tên miền duluxvietnam.vn giống đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Dulux là nhãn hiệu cho sản phẩm sơn của công ty A; Trong việc sử dụng tên miền duluxvietnam.vn, ông Phong không có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan, ông Phong không phải đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh sơn. Công ty A đã không chuyển giao bất kỳ quyền hay quyền sử dụng hoặc các hình thức khác cho phép ông Phong sử dụng nhãn hiệu cũng như nhãn hiệu dịch vụ Dulux; Ông Phong đã đăng ký và sử dụng tên miền duluxvietnam.vn với ý đồ xấu bán lại tên miền đó để kiếm lời, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty A. Cụ thể, tên miền duluxvietnam.vn được ông Phong rao bán với giá 80 triệu đồng trên trang web muare.com. Từ đó có thể thấy công ty A đã đáp ứng được các điều kiện để khởi kiện ông Phong về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

          Theo khoản 3 Điều 76 Luật Công nghệ thông tin 2006 quy định “tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được giải quyết thông qua hình thức khởi kiện tại Tòa án”[3] các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp tên miền trong quan hệ dân sự. Thủ tục giải quyết tranh chấp theo phương thức này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Tố tụng dân sự, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26, Điều 35, Điều 37 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015.

          Thẩm quyền giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ của Tòa án: theo nhóm, tranh chấp về tên miền duluxvietnam.vn giữa công ty A và ông Phong là tranh chấp sở hữu trí tuệ thuần túy và là tranh chấp dân sự theo khoản 4 điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Do đó, thẩm quyền giải quyết tranh chấp này sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện. Giả sử, trụ sở của Công ty A và nơi cư trú của ông Phong ở Quận Thanh Xuân, Hà Nội thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong trường hợp trên là Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

– Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ cần chuẩn bị khi khởi kiện tại Tòa án bao gồm: Đơn khởi kiện; các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ hợp pháp; các tài liệu khác có liên quan.

Soạn thảo đơn khởi kiện: Khi soạn thảo đơn khởi kiện cần chú ý những nội dung cơ bản sau: Về hình thức, đơn khởi kiện phải thực hiện theo đúng mẫu đơn, mẫu số 23-DS Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Đơn khởi kiện phải được người đại diện hợp pháp của công ty A ký tên và đóng dấu. Về nội dung, đơn khởi kiện phải có các nội dung sau: ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện, tên Tòa án nhận đơn khởi kiện, tên địa chỉ của người khởi kiện (người đại diện hợp pháp của công ty A), tên địa chỉ của người bị kiện (ông Phong); những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn;…  

Chuẩn bị hồ sơ tài liệu chứng cứ nộp kèm đơn khởi kiện: công ty A phải điều tra thông tin để lấy chứng cứ, nếu như công ty A không thể tự mình điều tra thì có thể thuê điều tra chuyên nghiệp để thực hiện việc điều tra lấy chứng cứ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của ông Phong. Ngoài ra công ty A cần thực hiện giám định về quyền sở hữu trí tuệ vì kết quả của việc giám định là tài liệu quan trọng trong quá trình xử lý hành vi vi phạm và cũng là một nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tham khảo khi giải quyết. Các tài liệu, chứng cứ này sẽ nộp cùng với đơn khởi kiện. Hồ sơ tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện là điều kiện về thủ tục của việc khởi kiện. Khi gửi đơn khởi kiện cho Tòa án, người khởi kiện phải gửi kèm tài liệu, chứng cứ để chứng minh là người có quyền khởi kiện và những yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

Xem thêm Thủ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho nhà ở chung cư mini

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ hợp pháp, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty A; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Dulux đối với sản phẩm sơn của công ty A; thông tin, hình ảnh bài rao bán tên miền duluxvietnam.vn của ông Phong trên trang web muare.com với giá 80 triệu; biên bản xác định thành phần phân biệt tên miền dulux trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu dulux; bản giám định kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ về hành vi sử dụng dấu hiệu duluxvietnam.vn trên website nhằm rao bán kiếm lời mà không được sự đồng ý của công ty A là hành vi cạnh tranh không lành mạnh với nhãn hiệu dulux được bảo hộ từ năm 1990 tại Việt Nam và đến nay vẫn còn hiệu lực; … 

Ngoài ra, các tài liệu khác, bao gồm: Quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp; Căn cước công dân người đại diện theo pháp luật của công ty A; Giấy ủy quyền cho luật sư (phải kèm theo thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, và giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nếu luật sư đang làm việc trong tổ chức hành nghề luật sư);…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

ĐƠN KHỞI KIỆN 

          Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Khu Nội chính – số 27 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Người khởi kiện: Công ty A, Giám Đốc: Nguyễn Thị M. Lan 

Địa chỉ: Công ty A, có trụ sở 192A, Phường S, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

Số điện thoại: 02743567751 (nếu có); số fax: (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có)

Người bị kiện: N.V.Phong                                                                                             

Địa chỉ: 20 C, Phường H, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 098432xxx  (nếu có); số fax: (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có)

Lý do khởi kiện:

Chúng tôi – Công ty A là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu Dulux đăng ký cho sản phẩm sơn từ năm 1990 tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn đang còn hiệu lực. Đến năm 2020, ông Phong đã đăng ký tên miền “duluxvietnam.vn” khi không có sự trao đổi trước hay đồng ý của chúng tôi, và rao bán trên tên miền này với giá 80 triệu đồng trên trang web: “muare.com”. Ông Phong đã có hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh với nhãn hiệu Dulux của chúng tôi và có ý định tư lợi cá nhân qua việc rao bán tên miền. 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:

1, Thu hồi tên miền duluxvietnam.vn để cho công ty A đăng ký sử dụng. 

2, Ông Phong phải đăng thông tin cải chính, xin lỗi công khai công ty A trên báo điện tử www.vnexpress.net, báo điện tử www.dantri.com.vn và trên ba kỳ liên tiếp của Báo tuổi trẻ về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

          1, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực, 1 bản)

          2, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản sao có chứng thực, 1 bản)

          3, Thông tin, hình ảnh bài rao bán tên miền duluxvietnam.vn của ông Phong (Hình ảnh, 5 bức)

          4, Biên bản xác định thành phần phân biệt tên miền trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu (bản gốc, 1 bản)

        5, Bản giám định kết luận của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ về hành vi sử dụng nhãn hiệu để rao bán mà không được sự đồng ý của công ty A là hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu dulux được bảo hộ tại Việt Nam (bản gốc, 1 bản)

          6, Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty A (bản gốc, 1 bản)

         7, CCCD của bà Nguyễn Thị My Lan,, người đại diện theo pháp luật của công ty A (bản sao có chứng thực, 1 bản)

         8, Giấy ủy quyền cho luật sư (bản gốc, 1 bản)

         9, Biên bản hòa giải (bản gốc, 1 bản)

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

                                                                        Người khởi kiện

                                                                        (Tổng giám đốc)

                                                                    Lan

                                                                        Nguyễn Thị M. Lan

3. KẾT LUẬN

Qua tình huống trên có thể thấy rằng việc đăng ký, sử dụng tên miền liên quan đến nhãn hiệu vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn tới những hành vi sử dụng tên miền cạnh tranh không lành mạnh đối với nhãn hiệu. Hiện nay tên miền có một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo hộ và phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp. Do đó, việc tìm hiểu các vấn đề đề pháp lý và thực tiễn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp nhất là đối với nhãn hiệu và tên miền là điều vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp hiểu biết về các vấn đề pháp lý không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo vệ nhãn hiệu, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nói chung của nền kinh tế Việt Nam.

Trên đây chỉ là một số ít các trường hợp mà Luật Việt Chính đưa ra để cho quý bạn đọc có thể tìm hiểu, trang bị cho mình thêm những kiến thức mới về Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu còn thắc mắc liên hệ ngay với chúng tôi qua:

– Gọi điện tới số điện thoại 0911.111.099 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày nội dung vụ việc và nhận được tham vấn trực tiếp từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

– Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com

– Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính

– Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

– Chúng tôi có thể trả lời tin nhắn trên website này.

Bài viết liên quan