Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

Người Việt Nam ta quan niệm xây nhà là 1 trong 3 việc lớn trong cuộc đời mỗi con người. Nhà với người Việt ta không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để mưu cầu sự bình yên, hạnh phúc – Nhà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần vô cùng quan trọng. Xã hội càng phát triển, kinh tế càng hưng thịnh thì người dân càng có xu hướng chăm chút, đầu tư cho ngôi nhà của mình hơn. Vì vậy những năm qua, hoạt động xây dựng nhà ở càng nở rộ cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Những hoạt động xây dựng đó bên cạnh những điểm tích cực thì cũng đặt ra nhiều nguy cơ về năng lực đáp ứng của cơ sở hạ tầng, sự an toàn, cảnh quan khu vực cũng như vi phạm quy hoạch. Do đó, hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ các quy định về xây dựng, đất đai, giao thông,… Nhiều trường hợp còn phải xin Giấy phép xây dựng. Vậy khi nào cần xin giấy phép xâ dựng và xin như thế nào – Những nội dung đó sẽ được Luật Việt Chính làm rõ thông qua bài viết dưới đây.  

Cơ sở pháp lý về giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

– Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2020);

– Luật Nhà ở năm 2014;

– Nghị định số 53/2017/NĐ-CP;

– Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;

– Thông tư số 85/2019/TT-BTC;

– Các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

 

Nhà ở riêng lẻ là gì? 

Nhà ở riêng lẻ là gì? (Minh họa)

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ băn khoăn nhà ở riêng lẻ là gì. Để giải đáp câu hỏi đó thì chúng ta chỉ cần nghiên cứu nội dung khoản 2, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2014 như sau: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”

Liên quan đến thủ tục xây dựng nhà ở riêng lẻ thì cần phải nắm thêm khái niệm về chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo quy định thì chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ là cá nhân sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng.

Vì sao phải xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 thì công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp được miễn. Như vậy, trừ các ngoại lệ thì các công trình xây dựng (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ) đều phải có giấy phép xây dựng. Trường hợp không xin giấy phép xây dựng thì đối diện với nguy cơ bị phạt, bị đình chỉ xây dựng, tháo dỡ công trình, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong 1 số trường hợp. Nội dung cụ thể được thể hiện trong các thông tin dưới đây.

Chế tài xử lý khi không có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP thì mức xửa phạt đối với tổ chức vi phạm như sau:

“7. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình xây dựng khác;

c) Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.”

Chế tài xử lý khi không có giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Minh họa)

Đối với cá nhân thì mức phạt bằng một nửa mức nêu trên nhưng như vậy có nghĩa là chỉ cần vi phạm ở mức thông thường thì cá nhân cũng có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Đối với đa số người dân Việt Nam thì mức phạt này không phải là nhỏ. Không những vậy, người vi phạm xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng còn phải đối mặt với các biện pháp khác phục hậu quả. Nếu hành vi vi phạm đã kết thúc thì sẽ bị buộc phá dỡ phần xây dựng không phép. Trường hợp chưa xây dựng xong thì áp dụng theo Điều 81, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP:

“ […]trường hợp đủ điều kiện cấp phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng mà đang thi công thì xử lý như sau:

1. Người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh và có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về cấp giấy phép, về thẩm định và bổ sung thêm hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

3. Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm xuất trình giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp, giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

Trường hợp hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm buộc phá dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định.

5. Trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh mà tổ chức, cá nhân vi phạm tiếp tục thi công thì bị xử lý theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

Trong một số trường hợp việc xây dựng không phép dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm theo các tội danh có liên quan. Rõ ràng chế tài xử lý đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng theo quy định là rất nghiêm trọng.

Điều kiện cần đáp ứng để được cấp giấy phép xây dụng nhà ở riêng lẻ

Theo quy định  tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi bởi Luật Kiến trúc năm 2019), điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng như sau:

–  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;;

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014;

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Nhà ở riêng lẻ nào không phải xin giấy phép xây dựng

Nhà ở riêng lẻ nào không phải xin giấy phép xây dựng (Minh họa)

– Sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong nhà ở không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn của nhà ở.

– Sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc

– Nhà ở xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa

Xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần hồ sơ gì

Để xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau mỗi thứ 2 bản:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (có mẫu theo quy định) 

– Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

– Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

– Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

– Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

– UBND cấp huyện nơi có nhà ở riêng lẻ sẽ có thẩm quyền

Quy trình thực hiện

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của của Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận bổ sung hồ sơ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

– Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Kết quả

– Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Lệ phí

– Tùy theo quy định của từng địa phương

Khách hàng cần cung cấp

– Bản sao y chứng thực Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác kèm theo Xác nhận nơi cư trú/

– Bản sao y chứng thực giấy tờ về đất đai như chứng nhận quyền sử dụng đất

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng

– Các giấy tờ khác có liên quan (tùy từng trường hợp)

Dịch vụ của Luật Việt Chính

Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của Luật Việt Chính

– Tư vấn về việc quý khách có cần phải xin giấy phép xây dựng hay không, hậu quả pháp lý nếu không xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;

– Thu thập, chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ, đơn từ để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;

– Nhận ủy quyền và nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, làm việc cùng cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề phát sinh;

– Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Luật Việt Chính mong khách hàng có thể áp dụng những thông tin trên để phục vụ cho công việc của mình.

Thông tin liên hệ

Để được hỗ trợ trực tiếp về Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc các vấn đề khác về pháp luật, bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau:

  • Gọi điện tới số điện thoại 0911.111.099 (Ls Phương) hoặc 0987.062.757 (Ls Băng) để trình bày yêu cầu tư vấn.
  • Tư vấn pháp luật qua email: luatvietchinh@gmail.com
  • Tư vấn pháp luật qua facebook: Luật Việt Chính
  • Tư vấn pháp luật thông qua zalo: 0911.111.099

Bài viết liên quan