Vụ cháy chung cư mini: các nạn nhân được hỗ trợ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

VỤ CHÁY CHUNG CƯ MINI: CÁC NẠN NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN?

Sau gần 02 tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini thương tâm ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân đến ngày 5/11/2023, chính quyền địa phương đã tổ chức phân phối số tiền quyên góp lên đến hơn 130 tỷ đồng tới các nạn nhân.

Phương án hỗ trợ

Theo phương án công bố, mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt đảm bảo ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống là 700 triệu đồng mỗi người, tổng 61,6 tỷ đồng. Mức hỗ trợ thờ cúng đối với thân nhân của 56 người tử vong là 500 triệu đồng mỗi người, tổng 28 tỷ đồng.

Ba người bị thương, phải điều trị tại bệnh viện 3-7 ngày được hỗ trợ 300 triệu đồng mỗi người, tổng 900 triệu đồng; 33 người phải điều trị tại bệnh viện trên 7 ngày được hỗ trợ 400 triệu đồng mỗi người, tổng 13,2 tỷ đồng; một người bị thương nặng, hiểm nghèo được hỗ trợ một tỷ đồng.

Trước khi xây dựng phương án phân bổ cụ thể, MTTQ quận Thanh Xuân đã chi hơn 6,1 tỷ đồng từ khoản ủng hộ ban đầu để hỗ trợ các gia đình sau hỏa hoạn với 40 triệu đồng mỗi người. Thành phố trích riêng ngân sách 9 tỷ đồng để giúp các hộ tạm cư, mai táng phí, đóng học phí cho học sinh, sinh viên trở lại trường…

Sau khi chi trả hỗ trợ cả hai đợt trên 130 tỷ đồng, Ban vận động thống nhất dùng 2,2 tỷ đồng còn lại để xử lý các vấn đề phát sinh, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Các nạn nhân nhận tiền hỗ trợ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo quy định tại Điểm p, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC về Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, một trong các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân là từ thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện, cụ thể:

“p) Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Quỹ từ thiện nêu tại điểm này là quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Căn cứ xác định thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này là văn bản hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, hiện vật từ quỹ từ thiện”.

Như vậy, từ quy định trên cho thấy, việc các nạn nhân nhận được tiền hỗ trợ từ vụ cháy chung cư mini mà có văn bản hoặc quyết định trao khoản hỗ trợ từ quỹ từ thiện hoặc Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền có được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học:

“3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

1) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

2) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học”.

Như vậy, các tổ chức, cá nhân có các khoản đóng góp từ thiện nói chung và quyên góp tiền từ thiện cho vụ cháy chung cư mini nói riêng, nếu có tài liệu chứng minh việc đóng góp là hợp pháp thì sẽ được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân của năm tính thuế đó, nếu không hết thì được giảm trừ vào năm tiếp theo.

 

Bài viết liên quan