Án phí và mức án phí theo quy định của pháp luật

ÁN PHÍ VÀ MỨC ÁN PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Án phí là Khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Án phí có nhiều loại như án phí hình sự, án phí dân sự, án phí kinh tế, án phí lao động, án phí hành chính…

Đây là số tiền thu theo quy định của pháp luật trong mỗi vụ án mà tòa án giải quyết để nộp vào ngân sách nhà nước nhằm bù đắp lại chi phí của nhà nước.  Pháp luật quy định mức án phí đối với từng loại án tuỳ theo cấp xét xử sơ thẩm, sơ thẩm đồng thời chung thẩm, phúc thẩm quy định người phải chịu án phí, người được miễn, được giảm và nộp tạm ứng án phí trước khi vụ án được đưa ra xét xử.  Tòa án phải quyết định và ghi vào bản án các vấn đề về án phí mức phải nộp, người phải chịu án phí

Sau đây, Công ty TNHH Tư vấn Việt Chính Luật xin cung cấp tới quý khách hàng thông tin về các loại mức thu án phí trong các vụ án dân sự, hình sự và hành chinh được quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH, cụ thể như sau:

STT

TÊN ÁN PHÍ

MỨC THU

I ÁN PHÍ HÌNH SỰ
1 Án phí hình sự sơ thẩm

200.000 đồng

2 Án phí hình sự phúc thm

200.000 đồng

II ÁN PHÍ DÂN S
1 Án phí dân sự sơ thm
1.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

300.000 đồng

1.2 Đối với tranh chấp v kinh doanh, thương mi không có giá ngch

3.000.000 đồng

1.3 Đi với tranh chp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch
a Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

đ Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

1.4 Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch
a Từ 60.000.000 đồng trở xuống

3.000.000 đồng

b Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% của giá trị tranh chấp

c Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

1.5 Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch
a Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng

c Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d Từ trên 2.000.000.000 đồng

44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

2 Án phí dân sự phúc thẩm
2.1 Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động

300.000 đồng

2.2 Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại

2.000.000 đồng

III ÁN PHÍ HÀNH CHÍNH
1 Án phí hành chính sơ thẩm

300.000 đồng

2 Án phí hành chính phúc thẩm

300.000 đồng

Công ty TNHH Tư vấn Việt Chính Luật là đơn vụ chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc lính vực tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý năng động, giàu kinh nghiệm, Công ty chúng tôi tự tin và luôn sẵn sàng nỗ lực hết sức mình để phục vụ các nhu cầu pháp lý chính đáng của quý khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty TNHH Tư vấn Việt Chính Luật, Hotline 0987.062.757 – 0911.111.099 để được đáp ứng các yêu cầu của mình!

Bài viết liên quan