Có được tặng cho ngoại tệ không

CÓ ĐƯỢC TẶNG CHO NGOẠI TỆ KHÔNG

Câu hỏi: Thưa luật sư, tôi đang cần chuyển tiền ra nước ngoài, bên ngân hàng yêu cầu tôi phải có hợp đồng tặng cho tiền Euro thì mới có thể hoàn thiện thủ tục. Tôi và mẹ tôi đã sẵn sàng để lập hợp đồng tặng cho nhưng ngân hàng còn bắt phải công chứng hợp đồng tặng cho ngoại tệ. Khi tới văn phòng công chứng thì cán bộ từ chối công chứng với lý do không được phép tặng cho ngoại tệ. Ngoại tệ chỉ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch có yếu tố nước ngoài. Vậy cán bộ công chứng nói thế có đúng không luật sư ơi?

Trả lời: Cách giải đáp của nhân viên Văn phòng công chứng là chưa chuẩn xác. Trước hết, chúng ta phải xác định Euro có phải ngoại tệ hay không? Vậy ngoại tệ là gì? Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 4, Pháp lệnh ngoại hối thì ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực. Như vậy Euro là một đồng ngoại tệ và theo quy định tại điều khoản nêu trên thì Euro cũng là ngoại hối.

Theo quy định tại Điều 12, Pháp lệnh ngoại hối, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Như vậy, có thể thấy rằng việc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam bị hạn chế và chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định. Thoạt nghe thì việc tặng cho ngoại tệ là giao dịch bị hạn chế nhưng nếu phân tích kỹ thì không phải. Pháp lệnh ngoại hối chỉ hạn chế các giao dịch và các hoạt động sử dụng ngoại tệ để thực hiện. Trong khi đó, giao dịch tặng cho ngoại tệ có đối tượng là chính ngoại tệ đó. Ngoại tệ không phải phương tiện thanh toán, không phải phương tiện để thực hiện giao dịch. Ngoại tệ cũng không phải là tài sản bị cấm sở hữu, cấm tặng cho. Do vậy, việc tặng cho ngoại tệ không bị cấm và có thể thực hiện công chứng bình thường.

Bạn có thể giải thích lại với Văn phòng công chứng hoặc qua một tổ chức hành nghề công chứng khác để được hỗ trợ. Trường hợp quá khó khăn thì bạn có thể liên hệ với Luật Việt Chính, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tìm được đơn vị sẵn sàng công chứng cho bạn.

Trân trọng!                                                                                      

Bài viết liên quan