Có được thay đổi thông tin cá nhân trên sổ đỏ hay không ?

CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN SỔ ĐỎ HAY KHÔNG ?

Câu hỏi: Năm 2020 em được cấp sổ đỏ. Tên của em hãm quá nên năm 2021 em đổi tên. Giờ em muốn bán đất gấp mà bên nhà đất bắt phải sửa tên trên sổ đỏ rồi mới cho em bán. Mong luật sư hướng dẫn em cách giải quyết nhanh.

Trả lời:

Hiện nay, có nhiều người dân muốn thực hiện việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy pháp luật quy định thế nào đối với những trường hợp này? Luật Việt Chính cung cấp cho bạn những vấn đề như sau:

*Căn cứ pháp lý:

 Điểm g, khoản 1, điều 17, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sửa đổi bởi khoản 2, điều 1, Thông tư 14/2023/TT-BTNMT quy định:

“Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

[…]

      g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, số định danh cá nhân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, số định danh cá nhân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;”

Tham khảo thêm: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

Ảnh minh họa

* Hồ sơ thay đổi thông tin cá nhân trên sổ đỏ

Theo khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/7/2017 quy định về Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy CMND, số thẻ CCCD, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao Giấy CMND mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ CCCD mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

– Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

* Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên sổ đỏ

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tiến hành nộp hồ sơ xác nhận thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu hoặc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

– Địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

– Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

– UBND cấp tỉnh quy định về thời gian thực hiện thủ tục này.

Như vậy, theo thông tin bạn đã cung cấp, đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, thay đổi thông tin về pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì pháp luật về đất đai cần thiết phải điều chỉnh đăng ký biến động. Do đó, khi thực hiện thủ tục sang tên tài sản, có thể đồng thời thực hiện việc đăng ký thay đổi tên của bạn. Hồ sơ cần cung cấp bổ sung: Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân thay đổi họ, tên.

Trân trọng !

Bài viết liên quan