Làm sao để tặng cho quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo ?

LÀM SAO ĐỂ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CƠ SỞ TÔN GIÁO

Câu hỏi: Luật sư Phương à, năm nay tôi già và sức khỏe đang xuống nhanh chóng. Tôi gà trống nuôi con bao năm trọn vẹn trách nhiệm và cũng tích lũy được vài mảnh đất. Ngặt nỗi con cái tôi là một lũ súc sinh bất hiếu. Tôi muốn trước khi chết, tôi sẽ dâng nhà đất cho Nhà thờ Giáo xứ nhưng sợ các con tôi phá rối. Vì vậy mong Luật sư Phương hướng dẫn tôi thực hiện thủ tục cho kín kẽ, chặt chẽ. Tôi cảm ơn luật sư nhiều.

Trả lời:

Hiện nay, nhiều cá nhân, hộ gia đình vì các lý do khác nhau mà có tâm thiện nguyện được hiến tặng đất cho các cơ sở tôn giáo như các Nhà chùa, Nhà thờ, …nhưng lại chưa rõ ràng về thủ tục chuyển nhượng bởi cơ sở tôn giáo là một chủ thể sử dụng đất có phần đặc biệt. Đối với trường hợp của bác, việc áp dụng quy định chặt chẽ có thể đảm bảo quá trình hiến tặng được diễn ra suôn sẻ, do đó, bác có thể tham khảo một số phân tích sau đây:

  1. Về chủ thể tặng cho và nhận tặng cho

Về chủ thể tặng cho: Do tài sản bác muốn hiến tặng là quyền sử dụng đất, theo quy định tại điều 167, Luật Đất đai 2013 quy định “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”. Như vậy, bác hoàn toàn có quyền được tặng cho những thửa đất do bác là chủ sở hữu khi bác có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình.

Về chủ thể nhận tặng cho: Tuy nhiên, do đối tượng nhận tặng cho là Nhà thờ giáo xứ – đấy là một cơ sở tôn giáo, theo quy định tại điều 169, Luật Đất đai 2013 về nhận quyền sử dụng đất quy định:

“g) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;

i) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định;

l) Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành;”

Như vậy, với tư cách là cơ sở tôn giáo, Nhà thờ giáo xứ chỉ có thể nhận quyền sử dụng đất trong 03 trường hợp sau:

  • Thông qua việc Nhà nươc giao đất
  • Thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn định
  • Được nhận theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành

Xem xét tình huống bác đưa ra có thể thấy sẽ không thuộc trường hợp thứ hai và thứ ba bởi ở đây không có kết quả hòa giải hay quyết định của Tòa án. Còn đối với đất sử dụng ổn định thì theo quy định tại điều 102, Luật Đất đai quy định:

“Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004.”

Do đó, đối với trường hợp của bác sẽ không thể tặng cho một cách trực tiếp mà Nhà thờ giáo xứ chỉ có thể nhận qua việc Nhà nước giao đất. Điều này đồng nghĩa rằng bác sẽ phải làm thủ tục tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước và sau đó, Nhà thờ giáo xứ nơi bác muốn hiến tặng sẽ làm thủ tục xin giao đất.

Tham khảo thêm: Có được hiến đất cho chùa

Làm sao để quyên góp quyền sử dụng đất cho nhà thờ giáo xứ?

  1. Thủ tục cụ thể sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Bác làm văn bản tự nguyện trả lại đất, trong đó ghi rõ mục đích trả lại đất để hiến tặng cho Nhà thờ giáo xứ gửi tới Phòng tài nguyên môi trường nơi bác cư trú. Sau đó Phòng tài nguyên môi trường sẽ làm hồ sơ trình tới UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Đất đai.

Bước 2: Sau khi UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất, Nhà thờ giáo xứ sẽ làm đơn xin giao đất gửi tới UBND cấp tỉnh nơi có đất theo quy định tại điều 59, Luật Đất đai 2013.

Bài viết liên quan