Mẫu đơn kháng cáo

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO

Kháng cáo là một trong các quyền tố tụng quan trọng được ghi nhận trong các văn bản luật, đây cũng là một trong những cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm. Dưới đây là các mẫu Đơn kháng cáo vụ án hình sự, vụ án dân sự và hướng dẫn cách viết chi tiết mà Luật Việt Chính gửi tới bạn đọc.

1. Đơn kháng cáo là gì? Gồm những nội dung nào?

Kháng cáo có thể được hiểu là quyền của các chủ thể theo quy định pháp luật, theo đó những người này được đề nghị Tòa án cấp trên trực tiếp của Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Tham khảo bài viết Mẫu đơn kiến nghị và các bước viết đơn kiến nghị đúng quy định của pháp luật

Các chủ thể thực hiện quyền kháng cáo thông qua Đơn kháng cáo gồm các nội dung cơ bản dưới đây:

Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;

Thông tin của người kháng cáo: Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;

Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;

Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. 

2. Mẫu đơn kháng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 ……, ngày….. tháng …… năm……

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

                             Kính gửi: Tòa án nhân dân (1) …………………………………………………………………………………………………..

Người kháng cáo: (2) …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………/Fax:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử……………………………………………………………….(nếu có)

Là:(4)…………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo: (5)…………………………………………………………………………………………………..

Lý do của việc kháng cáo:(6)…………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)…………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)…………………………………………………………………………………………………..

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI KHÁNG CÁO(9)

 

Hướng dẫn viết đơn

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

Tham khảo bài viết Mẫu đơn khởi kiện hành chính

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo, nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện).

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H).

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố Y theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…).

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Bản sao Giấy xác nhận nợ; 2) Bản sao Giấy đòi nợ…).

Tham khảo bài viết Mẫu đơn tố giác tội phạm

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trên đây là mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn viết Đơn kháng cáo mà Luật Việt Chính muốn gửi tới bạn đọc, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có những thông tin hữu ích, nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi, chúng tôi luôn hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/7. 

Bài viết liên quan